กำหนดการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

แนะนำการเรียนต่อ นร.ม.3 ขึ้น ม.4 เวลา13.00-15.00 น.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน แนะนำการเรียนต่อ นร.ม.3 ขึ้น ม.4 เวลา13.00-15.00 น.  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : แนะนำแผนการเรียน


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep