กำหนดการ

วันที่ 29 มกราคม 2564

มอบตัว นร.ม.4 (นร.เก่า)

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน มอบตัว นร.ม.4 (นร.เก่า) วันที่ 27-29  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : มอบตัว นร.


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ธ.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep