กำหนดการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

หยุด

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน หยุดวันมาฆบูชา  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : หยุดวันมาฆบูชา

หยุดวันมาฆบูชา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

หยุดวันมาฆบูชา
- หยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- หยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- หยุด (วันที่ 27 ก.พ. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน ก.พ.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep