กำหนดการ

วันที่ 9 มีนาคม 2564

ม.6 สอบปลายภาค

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

ม.6 สอบปลายภาค

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ระดับชั้นอื่นเรียนตามปกติ)


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน มี.ค.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep