กำหนดการ

วันที่ 6 มีนาคม 2564

ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ห้อง STEM ม.ต้น ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ห้อง STEM ม.ต้น ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ห้อง STEM ม.ต้น ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ห้อง STEM ม.ต้น ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ห้อง STEM ม.ต้น ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
- ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ห้อง STEM ม.ต้น ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (วันที่ 6 มี.ค. 2564)
- ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ห้อง STEM ม.ต้น ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (วันที่ 6 มี.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน มี.ค.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep