กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564

วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา

วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา
- วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (วันที่ 26 มี.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน มี.ค.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep