กำหนดการ

วันที่ 10 มีนาคม 2564

Stem Day Camp ป.1-ป.3 ห้อง 8

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน Stem Day Camp ป.1-ป.3 ห้อง 8  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : Stem Day Camp ป.1-ป.3 ห้อง 8

Stem Day Camp ป.1-ป.3 ห้อง 8 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

Stem Day Camp ป.1-ป.3 ห้อง 8
- Stem Day Camp ป.1-ป.3 ห้อง 8 (วันที่ 10 มี.ค. 2564)
- Stem Day Camp ป.1-ป.3 ห้อง 8 (วันที่ 10 มี.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน มี.ค.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep