กำหนดการ

วันที่ 20 มีนาคม 2564

ม.2/8 เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นครปฐม

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ม.2/8 เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นครปฐม  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ม.2/8 เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นครปฐม

ม.2/8 เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นครปฐม 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ม.2/8 เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นครปฐม
- ม.2/8 เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นครปฐม (วันที่ 20 มี.ค. 2564)
- ม.2/8 เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นครปฐม (วันที่ 20 มี.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน มี.ค.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep