กำหนดการ

วันที่ 23 เมษายน 2564

รับหนังสือเรียน 21-24 เม.ย.64 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารจอดรถ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน รับหนังสือเรียน 21-24 เม.ย.64 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารจอดรถ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ลงทะเบียนจองหนังสือออนไลน์วันสุดท้าย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ลงทะเบียนจองหนังสือออนไลน์วันสุดท้าย
- ลงทะเบียนจองหนังสือออนไลน์วันสุดท้าย (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- ม.2/8 เรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นครปฐม (วันที่ 20 มี.ค. 2564)
- ลงทะเบียนจองหนังสือออนไลน์วันสุดท้าย (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- รับหนังสือเรียน 21-24 เม.ย.64 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารจอดรถ (วันที่ 21 เม.ย. 2564)
- รับหนังสือเรียน 21-24 เม.ย.64 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารจอดรถ (วันที่ 22 เม.ย. 2564)
- รับหนังสือเรียน 21-24 เม.ย.64 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารจอดรถ (วันที่ 23 เม.ย. 2564)
- รับหนังสือเรียน 21-24 เม.ย.64 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารจอดรถ (วันที่ 24 เม.ย. 2564)
- ลงทะเบียนจองหนังสือออนไลน์วันสุดท้าย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep