กำหนดการ

วันที่ 25 มีนาคม 2564

วัดชุดรับอุปกรณ์ นร.เก่า ม.1,ม.4 รักษาสิทธิ์ (นร.ดำเนินการเอง)

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน วัดชุดรับอุปกรณ์ นร.เก่า ม.1,ม.4 รักษาสิทธิ์ (นร.ดำเนินการเอง)  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ นร.ใหม่ ป.1 (อาคารจอดรถ)


แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน มี.ค.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep