กำหนดการ

วันที่ 27 มีนาคม 2564

ม.3 เรียนรู้นอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บางกอก ซีไลฟ์

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ม.3 เรียนรู้นอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บางกอก ซีไลฟ์  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ม.3 เรียนรู้นอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บางกอก ซีไลฟ์

ม.3 เรียนรู้นอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บางกอก ซีไลฟ์ 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ม.3 เรียนรู้นอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บางกอก ซีไลฟ์
- ม.3 เรียนรู้นอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บางกอก ซีไลฟ์ (วันที่ 27 มี.ค. 2564)
- ม.3 เรียนรู้นอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บางกอก ซีไลฟ์ (วันที่ 27 มี.ค. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน มี.ค.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep