กำหนดการ

วันที่ 3 เมษายน 2564

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 (รวมผู้ปกครองเก่ารักษาสิทธิ) / นร.แทรกชั้นประชุมออนไลน์

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 (รวมผู้ปกครองเก่าที่รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้นม.1 และม.3 ขึ้นม.4) จำกัดครอบครัวละ 1 ท่าน ไม่ต้องนำนร.มา/ นร.แทรกชั้นประชุมออนไลน์  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 (รวมผู้ปกครองเก่าที่รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้นม.1 และม.3 ขึ้นม.4)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 (รวมผู้ปกครองเก่าที่รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้นม.1 และม.3 ขึ้นม.4)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 (รวมผู้ปกครองเก่าที่รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้นม.1 และม.3 ขึ้นม.4)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 (รวมผู้ปกครองเก่าที่รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้นม.1 และม.3 ขึ้นม.4) (วันที่ 3 เม.ย. 2564)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 (รวมผู้ปกครองเก่ารักษาสิทธิ) / นร.แทรกชั้นประชุมออนไลน์ (วันที่ 3 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep