กำหนดการ

วันที่ 24 เมษายน 2564

มอบวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ม.6

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน มอบวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ม.6  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : มอบวุฒิบัตร / ปัจฉิมนิเทศ ม.6

มอบวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ม.6

รายการกำหนดการของขั้นตอน

มอบวุฒิบัตร / ปัจฉิมนิเทศ ม.6
- มอบวุฒิบัตร / ปัจฉิมนิเทศ ม.6 (วันที่ 24 เม.ย. 2564)
- มอบวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ม.6 (วันที่ 24 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep