กำหนดการ

วันที่ 26 เมษายน 2564

รับ ปพ.1 ม.6

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา รายการ
ตลอดวัน รับ ปพ.1 ม.6

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับ ปพ.1 ม.6

รับ ปพ.1 ม.6

รายการกำหนดการของขั้นตอน

รับ ปพ.1 ม.6
- รับ ปพ.1 ม.6 (วันที่ 26 เม.ย. 2564)
- รับ ปพ.1 ม.6 (วันที่ 26 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียน เม.ย.64

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep