กำหนดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ปฏิทิน ธันวาคม 2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิทิน ธันวาคม 2564

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ปฏิทิน ธันวาคม 2564
- ปฏิทิน ธันวาคม 2564 (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ซ้อมหนีไฟอาคารสูง (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2564)
- หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- มิสซาวันเกิด ผอ. (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- เปิดไฟต้นคริสตมาส (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- สังสรรค์ปีใหม่คณะครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- คริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- วันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- หยุด (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- หยุด (วันที่ 28 ธ.ค. 2564)
- หยุด (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- หยุด (วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
- สิ้นสุด ปฏิทิน ธันวาคม 2564 (วันที่ 31 ธ.ค. 2564)
- หยุด 31 ธ.ค.64-3 ม.ค.65 เปิดเรียนวันที่ 4 ม.ค.65 (วันที่ 31 ธ.ค. 2564)

แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep