กำหนดการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565
- ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- มหกรรมแสดงออกนักเรียน (วันที่ 2 ก.พ. 2565)
- มหกรรมแสดงออกนักเรียน (วันที่ 3 ก.พ. 2565)
- มหกรรมแสดงออกนักเรียน (วันที่ 4 ก.พ. 2565)
- มหกรรมแสดงออกนักเรียน (วันที่ 5 ก.พ. 2565)
- มหกรรมแสดงออกนักเรียน (วันที่ 9 ก.พ. 2565)
- มหกรรมแสดงออกนักเรียน (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- มหกรรมแสดงออกนักเรียน (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- มหกรรมแสดงออกนักเรียน (วันที่ 12 ก.พ. 2565)
- (หยุด) วันมาฆบูชา (วันที่ 15 ก.พ. 2565)
- มอบวุฒิบัตรแผนการเรียน Bell (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- ประชุม คกก.บริหาร 4/2564 (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- สิ้นสุด ปฏิทิน กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สอบปลายภาคเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2565)

แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep