กำหนดการ

วันที่ 8 เมษายน 2565

สิ้นสุด Summer Course (14 มี.ค.-8 เม.ย.65)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สิ้นสุด Summer Course (14 มี.ค.-8 เม.ย.65)

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ:
ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิทิน มีนาคม 2565


แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep