กำหนดการ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

มิสซาเปิดปีการศึกษา

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

มิสซาเปิดปีการศึกษา

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิทิน กรกฏาคม 2564


แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep