กำหนดการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

กิจกรรมเตรียมความพร้อม นร. ป.1 วันที่ 28-29 มิ.ย.64

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิทินมิถุนายน 64


แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep