กำหนดการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2552

พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

สถานที่ อาคารราฟาแอล

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.50 น. นักเรียน ป.6-ม.4 เข้าแถวตามผัง  
08.00 น. เคารพธงชาติ/สวดมนต์/ประชาสัมพันธ์  
08.10 น. พิธีกรกล่าวถึงความสำคัญของท่านนักบุญหลุยส์ฯ - ขบวนแห่เข้าสู่พิธี/เพลงสดุดีนักบุญมงฟอร์ต - เริ่มวจนพิธีกรรม/เพลง Glory to Montfort - พิธีวางพวงมาลา/บาทหลวง/ผู้อำนวยการ/ผู้แทนคณะภราดา/ผู้แทนครู-บุคลากร/ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ/ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ/ผู้แทนนักเรียน วางพวงมาลา - คณะครูและนักเรียนวางช่อดอกไม้ พิธีมอบรางวัล - ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสี/วาดภาพระบายสี/วาดภาพเหมือน/วาดภาพประทับใจ/การเขียนบรรยายภาพ/การแต่งคำประพันธ์/การเขียนสุนทรพจน์/การจัดประกวดบอร์ดในห้องเรียน - ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล  
09.30 น. จบพิธี/เพลงราชินีสวรรค์/เพลงสรรเสริญพระบารมี  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- ไปงานแต่งงานลูกคุณปัญจรีย์ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด (วันที่ 0 543)
- ACT Music Camp ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรีนำนักเรียนไปหัวหิน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 โรงแรมนาวีภิรมย1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2544)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สำรวจสภาพความต้องการและวิเคราะห์ปัญหา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- - จัดซื้อ จัดจ้าง และซ่อมแซม งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ปฏิทินวันหยุดประจำปี (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- วันหยุดประจำเดือน ตุลาคม (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- วันออกพรรษา (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- หยุดวันปิยะมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- หยุดวันปิยะมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- หยุดวันปิยะมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ACT Swimming Championship 2014 (วันที่ 1) (วันที่ 25 ต.ค. 2557)
- ACT Swimming Championship 2014 (วันที่ 2) (วันที่ 26 ต.ค. 2557)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- ลากิจ (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด ปฏิทินวันหยุดประจำปี (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2557 09.00-12.00 น.ผู้ปกครอง ป.1-ป.5 รับผลการเรียนที่ห้องเรียน / 09.00-10.30 น.ผู้ปกครองนักเรียน ป.6 ประชุม ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ / 13.00-15.00 น.ผู้ปกครอง ม.1-ม.6 พบครูประจำชั้นในห้องเรียนเพื่อรับผลการเรียน วันที่ 01 พ.ย. 2557 (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประชุมผู้ปกครอง EP / 09.00-12.00 น.ป.1-ป.5 รับผลการเรียนที่ห้องเรียน / เวลา 09.00-10.30 น. เฉพาะผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 แผน EP ประชุมเรื่องการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 หอประชุมหลุยส์มารีฯ / เวลา 13.00-15.00 น. ผู้ปกครองชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 ,ม.6 (ยกเว้น ม.3 ) พบครูประจำชั้นและรับผลการเรียนในห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียน ม.3 (นักเรียนเก่า) ที่ไม่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ณ ห้องธุรการ ภายในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2557 (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 11/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 11/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- ลากิจ (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ 5/2557 (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ 5/2557 (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- ACT Music Festival 12-14 พ.ย.2014 (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- ประชุมแรลลี่ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- อบรมกับศูนย์คอมฯ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 12/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- อบรมตัวบ่งชี้ (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 (ภายใน) (วันที่ 19 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- fsdfsdfsdfsdfsdf (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- sdfsdfdsfsdfsdfsdfs (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- ทดสอบ (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- กกกกก (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- ทดสอบ 2 (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าฯ ACT OPEN ครั้งที่ 4 (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ป.6 ขึ้น ม.1 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องธุรการ (ยกเว้นวันอาทิตย์) (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าฯ ACT OPEN ครั้งที่ 4 (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- กิจกรรม ACT Extreme Education 2014 (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด กกกกก (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ต #16 (มูลนิธิฯ) 1-5 ธ.ค.2557 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 (รอบภายใน) วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องธุรการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 13/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 (วันแรก) (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 (วันแรก) (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- สวดศพพ่อมิสนุ้ย (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- พิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- สวดศพแม่ ม.วัลลภ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องธุรการ (วันสุดท้าย) หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 (วันแรก) (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- หยุดวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- ไปหัวหิน (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (วันที่ 6 ธ.ค. 2557)
- ไปหัวหิน (วันที่ 6 ธ.ค. 2557)
- ไปหัวหิน (วันที่ 7 ธ.ค. 2557)
- (หยุดเรียน) วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 14/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ม.ปลายสอบ (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2557 วันที่ 17-23 ธ.ค.2014 (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- ม.ต้นสอบ ประถมเรียน (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ม.ปลายสอบ / ประถมสอบ (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- คริสต์มาสหอ (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- ไปสวดศพแม่ชญาภา (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- ม.ต้นสอบ (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- ม.ปลายสอบ / ประถมสอบ (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- งานครอบครัวครูและบุคลากร (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน (วันที่ 25 ธ.ค. 2557)
- หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2557 เปิดเรียนวันที่ 5 มกราคม 2557 (วันที่ 25 ธ.ค. 2557)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ 26-29 ธ.ค.2557 (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- หยุดเรียนปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- หยุดเรียนปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2558)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 15/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 6 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 6 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่ (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ปีการศึกษา 2558) และมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. หรือ STEM (Science Technology Engineering Mathematics) วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ณ นิทรรศการอวกาศ NASA – A – HUMAN ADVENTURE THE EXHIBITION บีซีซีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ปี 57 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมวันเด็ก / เลี้ยงสรรสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- วันเด็กแห่งชาติ / งดคอร์สเรียนพิเศษวันเสาร์ Extreme Sat (วันที่ 10 ม.ค. 2558)
- แข่งขัน Rally การกุศล วันที่ 10-11 ม.ค.2558 (วันที่ 10 ม.ค. 2558)
- แข่งขัน Rally การกุศล วันที่ 10-11 ม.ค.2558 (วันที่ 11 ม.ค. 2558)
- แข่งขัน Rally การกุศล วันที่ 10-11 ม.ค.2558 (ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.58) (วันที่ 11 ม.ค. 2558)
- ป.3/ป.6/ม.3/ม.6 สอบ FSG/FSGST (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 วันที่ 12-14 ม.ค.2558 ค่ายวาสนาดี จ.ราชบุรี (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ประชุม กก.เกียรติบัตรดีเด่น (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- “โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนใน เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล (FSG)” และ “โครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลาง(FSGST) ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- “โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนใน เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล (FSG)” และ “โครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลาง(FSGST) ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- สอบ PRE-ประถมศึกษา ป.3-ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชญธนบุรี (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- “โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนใน เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล (FSG)” และ “โครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลาง(FSGST) ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ป.3/ป.6/ม.3/ม.6 สอบ FSG/FSGST (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 วันที่ 13-14 ม.ค.2558 ค่ายยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- “โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนใน เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล (FSG)” และ “โครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลาง(FSGST) ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 วันที่ 12-14 ม.ค.2558 ค่ายวาสนาดี จ.ราชบุรี (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ประชุมราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 วันที่ 13-14 ม.ค.2558 ค่ายยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 วันที่ 12-14 ม.ค.2558 ค่ายวาสนาดี จ.ราชบุรี (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- งานเลี้ยงครอบครัว 2 สมาคมฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- เลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- พิธีรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี พิธีมอบรางวัลคุรุสดุดี และพีธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- พิธีรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี พิธีมอบรางวัลคุรุสดุดี และพีธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- วันครู (หยุดเรียน) (วันที่ 16 ม.ค. 2558)
- รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 7 (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- ยื่นใบสมัครสอบ ม.1 ม.4 (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สอบ PRE-ประถมศึกษา ป.3-ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สอบ PRE-ประถมศึกษา ป.3-ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สอบวัดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา (PRE – ประถมศึกษา ป.3 – ป.6) ปี การศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สอบวัดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา (PRE – ประถมศึกษา ป.3 – ป.6) ปี การศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- โครงการศิลป์อาสา พัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ ช้้น3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- โครงการ “ศิลป์อาสา พัฒนาชุมชน” วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ ช้้น3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- นักเรียนสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- นักเรียนสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก อาคารเซนต์ปีเตอร์ (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด สอบวัดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา (PRE – ประถมศึกษา ป.3 – ป.6) ปี การศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- นักเรียนสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 ค่ายนวภพ จ.ราชบุรี วันที่ 19-21 มกราคม 2558 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 16/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมนอกสถานศึกษาโครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 50 คน โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมนอกสถานศึกษาโครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 50 คน โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 ค่ายนวภพ จ.ราชบุรี วันที่ 19-21 มกราคม 2558 (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 ค่ายนวภพ จ.ราชบุรี วันที่ 19-21 มกราคม 2558 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบ ม.1+ม.4 รอบภายนอก (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- วันสุดท้ายของการประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- วันสุดท้ายของการประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- Extreme Sat ครั้งที่ 8 (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาหอพัก (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาหอพัก (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 (ภายนอก) วันที่ 26-27 ม.ค.2558 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวในรายวิชาที่นักเรียนยังซ่อมเสริมไม่ผ่าน ต้้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึงภาคเรียนที่1/2557อีกคร้ัง วันที่ 26 มกราคม - 16กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายนอก) วันที่ 27 ม.ค.2558 (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- ไปพบคุณสนั่น-คุณวิริยะ (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 วันที่ 29-31 มกราคม 2558 ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 วันที่ 29-31 มกราคม 2558 ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- ป.6 สอบ O-NET (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพั้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มกราคม 2558 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่31 มกราคม 2558 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพั้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 วันที่ 29-31 มกราคม 2558 ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพั้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพั้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 17/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 วันที่ 2-4 ก.พ.2014 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ชิมอาหารร้านค้าเช่า (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 วันที่ 2-4 ก.พ.2014 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 50 คน (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 50 คน (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 วันที่ 2-4 ก.พ.2014 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 4-6 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 9 (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- วันประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ประชุมกอล์ฟ (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (วันที่ 8 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (วันที่ 8 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่6 สอบข้อสอบ Cambridge: YLE Exam ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลคร้ัง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนาม เดอะรอยลั เจมส์กอลฟ์ แอนด์สปอร์ต คลับ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจงหวัดนครปฐม (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT – Bell ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สอบข้อสอบ Cambridge: YLE Exam ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- กอล์ฟสมาคมฯ (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2557 วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2557 วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ประชุมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่2 ฝึกภาคสนาม วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ศึกษาดูงาน English Program รร.อัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 12 ก.พ. 2558)
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ศึกษาดูงาน English Program ณ รร.อัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 12 ก.พ. 2558)
- ไปประชุมสัญจร ACR (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่2 ฝึกภาคสนาม วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 กลับจากการฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ปี “ลูกทุ่ง วัฒนธรรมไทย” วันศุกร์ที่13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 – 22.30 น. ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร ของนักเรียน ป.4-ม.3 โรงเรียนเลิกเรียนครึ่งวัน ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้เวลา 13.30 น. (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ปี “ลูกทุ่ง วัฒนธรรมไทย” วันศุกร์ที่13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 – 22.30 น. ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร ของนักเรียน ป.4-ม.3 โรงเรียนเลิกเรียนครึ่งวัน ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้เวลา 13.30 น. (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- ราตรีสัมพันธ์ ป.4-ม.3 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- ไปประชุมสัญจร ACR (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- งดเรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 10 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ปี “ลูกทุ่ง วัฒนธรรมไทย” วันเสาร์ที่14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 – 22.30 น. ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร ของนักเรียน ป.1-3 , ม.4-6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- ราตรีสัมพันธ์ ป.1-3/ ม.4-6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 18/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวในรายวิชาที่นักเรียนยังซ่อมเสริมไม่ผ่าน ต้้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึงภาคเรียนที่1/2557อีกคร้ัง วันที่ 26 มกราคม - 16กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน Bell ม.3 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาวิชาทหารชั (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- หยุดวันตรุษจีน (วันที่ 19 ก.พ. 2558)
- วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 11 (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะจัดสัมมนาอาเซียนศึกษา หัวข้อ การสร้างความเป็นชาติใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะจัดสัมมนาอาเซียนศึกษา หัวข้อ การสร้างความเป็นชาติใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนไปร่วมงาน Kantana Institute Open House 2014 ณ สถาบันกันตนา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รับฟังการเสวนาเรื่อง “ถอดประสบการณ์สู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย” และร่วม Workshop การจำลองถ่ายทำภาพยนตร์ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 รถออกจากโรงเรียน เวลา 07.30 น. และกลับถึงโรงเรียนประมาณ 19.30 น. (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนไปร่วมงาน Kantana Institute Open House 2014 ณ สถาบันกันตนา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รับฟังการเสวนาเรื่อง “ถอดประสบการณ์สู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย” และร่วม Workshop การจำลองถ่ายทำภาพยนตร์ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 รถออกจากโรงเรียน เวลา 07.30 น. และกลับถึงโรงเรียนประมาณ 19.30 น. (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาวิชาทหารชั (วันที่ 22 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 22 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 22 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ป.1-ป.6 , ม.4-ม.6 วันที่ 23,25,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 24,26,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- ประชุมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ป.1-ป.6 , ม.4-ม.6 วันที่ 23,25,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 24,26,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 24,26,27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 ก.พ. 2558 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ป.1-ป.6 , ม.4-ม.6 วันที่ 23,25,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 24,26,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- งานคืนสู่เหย้า พิธีรับโล่รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- งานคืนสู่เหย้า พิธีรับโล่รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- งานคืนสู่เหย้า (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 8 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายของสำนักงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ACT Music Camp ศูนยดนตรีอัสสัมชัญธนบุรีนำนักเรียนไปหัวหิน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 โรงแรมนาวีภิรมย1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- “ค่ายรักการอ่าน” วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ช้้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- “ค่ายรักการอ่าน” วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ช้้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม หลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม หลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ACT Music Camp ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรีนำนักเรียนไปหัวหิน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 โรงแรมนาวีภิรมย1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ACT Music Camp นักเรียนศูนย์ดนตรีเดินทางกลับจากหัวหินวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 โรงแรมนาวีภิรมย1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- มอบวุฒิบัตร ม.6 + งานเลี้ยงเย็น (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- พิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559 (มูลนิธิฯ) 5-7 มี.ค.2558 (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนอัสสั ัมชัญธนบุรีนานํกเรียนเข้าร่วมประกวดจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำ งานประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า คร้ังที่ 14 ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนอัสสั ัมชัญธนบุรีนานํกเรียนเข้าร่วมประกวดจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำ งานประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า คร้ังที่ 14 ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- ศิษย์เก่าเลี้ยงขอบคุณ (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- ศิษย์เก่าเลี้ยงขอบคุณ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา วันที่ 9- 10 มีนาคม 2557 ณ New Life School and Orphanage จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา วันที่ 9- 10 มีนาคม 2557 ณ New Life School and Orphanage จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558 (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558 (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา วันที่ 9- 10 มีนาคม 2557 ณ New Life School and Orphanage จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา วันที่ 9- 10 มีนาคม 2557 ณ New Life School and Orphanage จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ACSP ดูงานธุรการ (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสกอตแลนด์ วันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ และ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสกอตแลนด์ วันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ และ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 + แทรกชั้น (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น นักเรียนชั้นประถม เวลา 08.30-12.00 น. / นักเรียนชั้นมัธยม เวลา 12.30-15.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- การไปศึกษาและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- การไปศึกษาและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558 (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558 (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- นักเรียนโครงการ ACT-Bell Summer School ไปทัศนศึกษาสวนสนุก Dream World จำนวน 46 คน ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- นักเรียนโครงการ ACT-Bell Summer School ไปทัศนศึกษาสวนสนุก Dream World จำนวน 46 คน ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2557 (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- จำหน่ายแบบเรียน (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบ + ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ + ขายหนังสือ + รับเงินอุดหนุน (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- สมาคมผู้ปกครอง เลี้ยงขอบคุณกอล์ฟ กาญจนบุรี (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 23 มี.ค.-24 เม.ย.2558 (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- เริ่ม summer course (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ติดตาม I20, Oregon (วันที่ 25 มี.ค. 2558)
- ประชุมมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- รับเอกสารลาออก ปพ.1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ที่ไม่ศึกษาต่อ อสธ. (หากศึกษาต่อไม่ต้อง อสธ.ไม่ต้องรับเอกสาร) และเอกสารของนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- รับเอกสารลาออก ปพ.1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ที่ไม่ศึกษาต่อ อสธ. และเอกสารของนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2557 (หากศึกษาต่อที่ อสธ.ไม่ต้องรับเอกสาร) วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. กรุณาแต่งกายสุภาพเป็นทางการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- รับเอกสารลาออก ปพ.1 ของนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.5 , ม.2-ม.3 , ม.4-ม.5 ที่ไม่ศึกษาต่อ อสธ. (หากศึกษาต่อไม่ต้อง อสธ.ไม่ต้องรับเอกสาร) วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- รับเอกสารลาออก ปพ.1 ของนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.5 , ม.2-ม.3 , ม.4-ม.5 ที่ไม่ศึกษาต่อ อสธ. (หากศึกษาต่อ อสธ.ไม่ต้องรับเอกสาร) วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ประชุมพิจารณาทบทวนข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 (วันที่ 5 เม.ย. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยโอเรกอน วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง Eugne รัฐ Oregon, USA (วันที่ 5 เม.ย. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยโอเรกอน วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง Eugne รัฐ Oregon, USA (วันที่ 5 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 06.30 น.พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง / 8.50 น.เคารพธงชาติ / 9.00 น.ตั้งขบวนแห่ / 10.00 น.ประกวดเทพีสงกรานต์ / 12.30 น.รดน้ำขอพร / 15.00 น.ปิดกิจกรรม (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมวันสงกรานต์ (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสกอตแลนด์ วันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ และ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ (วันที่ 11 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด การไปศึกษาและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- หยุดเทศกาล "สงกรานต์" 13-19 เม.ย.58 (วันที่ 13 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสกอตแลนด์ วันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ และ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ (วันที่ 19 เม.ย. 2558)
- เปิดเรียน Summer สัปดาห์สุดท้ายหลังวันสงกรานต์ (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- เปิดเรียน Summer สัปดาห์สุดท้ายหลังวันสงกรานต์ (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- งานมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุดการเรียน Summer Course (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- มุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 25-26 เมษายน 2558 (วันที่ 25 เม.ย. 2558)
- กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 25-26 เมษายน 2558 (วันที่ 25 เม.ย. 2558)
- กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 25-26 เมษายน 2558 (วันที่ 26 เม.ย. 2558)
- กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 25-26 เมษายน 2558 (วันที่ 26 เม.ย. 2558)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน - ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน - ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนอขออนุมัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุง รหัส 1-0713 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รหัส 1-0717 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานระบบเครือข่าย รหัส 1-0803 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุง (1-0713) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานระบบเครือข่าย (1-0803) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งาน บริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ รหัส 1-0704 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต รหัส 1-0705 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ภายใน-ภายนอก รหัส 1-0706 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียน การสอนระดับ ป.2 รหัส 1-0708 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน รหัส 1-0709 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน รหัส 1-0714 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน รหัส 1-0715 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย รหัส 1-0716 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัส 1-0804 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุง (1-0713) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานระบบเครือข่าย (1-0803) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 ภาระงานร่วม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยโอเรกอน วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง Eugne รัฐ Oregon, USA (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยโอเรกอน วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง Eugne รัฐ Oregon, USA (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 14-15 พ.ค.2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- วันที่ 2 ของการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 14-15 พ.ค.2558 (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันแรก วันที่ 15 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันแรก วันที่ 15 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 2 วันที่ 16 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันสุดท้าย วันที่ 16 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 1 ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 2.พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารของผู้ช่วยฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 1.ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 2. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารของผู้ช่วย (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 3. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้บริการและวิชาชีพ (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี่ของบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ทุกระดับชั้น) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เปิดเรียนภาค 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอพิจารณาอนุมัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอขออนุมัติงานกิจกรรมนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- test (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ถ่ายภาพนักเรียน ป.1 ป.4 และนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร.ป.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ป.2-ป.3) ชั้น 3 อาคารราฟาแอล (ข้างห้องพักครู) (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ถ่ายภาพนักเรียน ป.1 ป.4 และนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร.ป.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ป.2-ป.3) / 13.00-16.00 ป.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ป.5-ป.6 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล (ข้างห้องพักครู) (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ถ่ายภาพนักเรียน ป.1 ป.4 และนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร.ป.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ป.2-ป.3) / 13.00-16.00 ป.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ป.5-ป.6 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล (ข้างห้องพักครู) (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ประชุมรับสมัคร ป.1 ปี 59 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ถ่ายภาพนักเรียน ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นมัธยมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร. ม.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ม.2-ม.3) / 13.00-16.00 ม.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ม.5-ม.6 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ถ่ายภาพนักเรียน ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นมัธยมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร. ม.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ม.2-ม.3) / 13.00-16.00 ม.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ม.5-ม.6 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกาา 2558 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกาา 2558 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ถ่ายรูป ภราดา ครู และเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ถ่ายรูป ภราดา ครู และเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ วันที่ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติ (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- รับสมัคร/สอบคัดเลือกนักเรียน ป.1/2558 วันที่ 25-29 พ.ค.2558 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษฯ (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพ นักเรียน รด. / รับสมัครและรายงานตัว รด ม.5-6 (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน รด.ม.4 เพื่อออกใบรับรองแพทย์สมัคร รด. (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมให้ความรู้ และเดินรณงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมให้ความรู้ และเดินรณงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด test (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอขออนุมัติ (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.30 - 10.30 น. เจาะเลือด , วัดความดันโลหิต , ชั่งน้ำหนัก- วัดส่วนสูง , เก็บปัสสาวะ และ X-Rays ทรวงอก ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.30 - 10.30 น. เจาะเลือด , วัดความดันโลหิต , ชั่งน้ำหนัก- วัดส่วนสูง , เก็บปัสสาวะ และ X-Rays ทรวงอก ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องวิทยุสื่อสาร (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- วันวิสาขบูชา (หยุด) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- วันวิสาขบูชา (หยุด) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องวิทยุสื่อสาร (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องวิทยุสื่อสารในการให้บริการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสอบจำนวนวััสดุอุปกรณ์ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- นักเรียน รด.ม.4 เดินทางไปสมัคร รด. / ม.5 ,ม.6 รายงานตัว รด. (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- ดูงาน STEM ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 – ป.6 และ ม.2-ม.3 และ ม.5-6 (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 – ป.6 และ ม.2-ม.3 และ ม.5-6 (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- งดเรียน EXTREAM SAT (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- งดเรียน EXTREAM SAT (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ปีการศึกษา 2558วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 11.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด เสนอขออนุมัติงานกิจกรรมนักเรียน (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ตรวจคุณภาพศูนย์ ACT- Bell Mr.Jason Price ตำแหน่ง Project Manager ตรวจคุณภาพศูนย์เบลล์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ตรวจคุณภาพศูนย์ ACT- Bell Mr.Jason Price ตำแหน่ง Project Manager ตรวจคุณภาพศูนย์เบลล์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 เรื่อง "ขับขี่อย่างไรให้เกิดความปลอดภัย" โดยร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องเรียนไฟฟ้า อาคารมาร์ติน (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 เรื่อง "ขับขี่อย่างไรให้เกิดความปลอดภัย" โดยร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องเรียนไฟฟ้า อาคารมาร์ติน (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งประธานสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (รอบที่ 1) 08.00-10.00 น. / ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 (รอบที่ 2) 10.00-11.40 น. / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 (รอบที่ 3) 13.20-15.10 น. (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งประธานสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (รอบที่ 1) 08.00-10.00 น. / ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 (รอบที่ 2) 10.00-11.40 น. / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 (รอบที่ 3) 13.20-15.10 น. (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2015 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2015 เข็มที่ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด 22-24 พ.ค.58 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด 22-24 พ.ค.58 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ประชุมมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมครูประจำเดือน (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้าที่ และครูเกษียณ วันเสารที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ณ ห้องยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ (เปลี่ยนจากห้องมงฟอร์ต เนื่องจากใช้สถานที่จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น. (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ให้ก้บนักเรียนที่มีผลการดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษา 2557 เวลา 08.00-11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ให้ก้บนักเรียนที่มีผลการดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษา 2557 เวลา 08.00-11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ตรวจร่างกาย (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องวิทยุสื่อสารในการให้บริการ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียน การสอนระดับ ป.2 รหัส 1-0708 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ อัฒจันทร์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (D) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่อัฒจรรย์ สนามกีฬา Assumption United รหัส 1-0710 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมสรุปงานรับนักเรียน ป.1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- สภานักเรียน ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ปลูกฝัง ความเป็นผู้นำ เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- สภานักเรียน ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ปลูกฝัง ความเป็นผู้นำ เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- Hong Kong – Thailand Music Exchange Tour 2015 นักเรียนประเทศฮ่องกงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 18.00–19.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- Hong Kong – Thailand Music Exchange Tour 2015 นักเรียนประเทศฮ่องกงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 18.00–19.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- ชมคอนเสิร์ตชรินทร์ (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1 ป.2 ป.5 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4 ป.5 ป.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.4 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน English Program ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 7 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 40 คน ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 40 คน ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- เทิดเกียรติ น.หลุยส์ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 8 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2015 เข็มที่ 2 (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558 (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระพร (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 9 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- วันเข้าพรรษา (หยุด) (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- วันเข้าพรรษา (หยุด) (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- หยุดเรียน EXTREME SAT (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- หยุดเรียน EXTREME SAT (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- โบว์ลิ่งศิษย์เก่า (วันที่ 2 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.2 พระราชวังสนามจันทร์ – ฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม 08.00 – 16.00 น. (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ประชุมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ซ้อมแชร์บอล (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.3 ท้องฟ้าจำลองเอกมัย 08.30 – 16.00 น. (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.5 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร-วัดป่าเลไลยก์-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี 07.30 – 17.00 น. (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- งานอนามัยโรงเรียน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน ( MR ) ให้กับนักเรียน ป.2 ( กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- งานอนามัยโรงเรียน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน ( MR ) ให้กับนักเรียน ป.1, ป.2 ( กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 10 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียน EP Extreme Sat ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เวลา 08.30-15.30 น.ณ สามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียน EP Extreme Sat ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เวลา 08.30-15.30 น.ณ สามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- พิธีมอบทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล เวลา 09.00 - 12.00 น . ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตฯ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- พิธีมอบทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล เวลา 09.00 - 12.00 น . ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตฯ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- พิธีมอบทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล เวลา 09.00 - 12.00 น . ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตฯ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน” ให้กับผู้ปกครอง ม.4-6 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน” ให้กับผู้ปกครอง ม.4-6 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ศูนย์ดนตรี พานักเรียนประกวดดนตรีไทย ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฏีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ประกวดดนตรีไทย ณ บ้าน ดนตรี วัดภุมรินทร์กุฏีทอง ต . สวนหลวง อ . อัมพวา จ . สมุทรสงคราม (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- ค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด โครงการกบจูเนียร์ปี 7 วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 ค้างที่อาคารเซนต์ มาร์ติน โดยมี มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นผู้ควบคุม (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- ค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด โครงการกบจูเนียร์ปี 7 วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 ค้างที่อาคารเซนต์ มาร์ติน โดยมี มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นผู้ควบคุม (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พิธีถวายพระพร ณ หอประชุมมาร์ติน อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พิธีถวายพระพร ณ หอประชุมมาร์ติน อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- งานรำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- งานรำลึกพระคุณแม่ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ป.1และ ป.3 เวลา 07.50-10.00 น. / ป.2- และ ป.4 เวลา 12.30-14.30 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.30 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.30 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- PTA/ACTA ร่วมพิธีถวายพระพร (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- หยุดวันแม่ (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษา ป.4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 08.30-16.00 น. (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่าย English Program จัดกิจกรรมเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่าย English Program จัดกิจกรรมเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- เชิญ PTA/ACTA ร่วมเทิดเกียรติแม่พระ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- โครงการตะกร้าคณะสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ พานักเรียนระดับชั้น ม.4 - 5 จำนวน 40 คน ไปศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าและรัฐสภา” เวลา 06.30 – 16.00 น. (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 11 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- วันอัสสัมชัญ (เรียน Extreme ตามปกติ) (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- วันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- งานแนะแนวจัดบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 หัวข้อ "การสร้างวินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปนันดา ธนเศรษฐกร เวลา 09.00-11.00 น. (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- งานแนะแนวจัดบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 หัวข้อ "การสร้างวินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปนันดา ธนเศรษฐกร เวลา 09.00-11.00 น. (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ฟังบรรยาย สร้างวินัยเชิงบวก (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- กีฬาสมาคมฯ ACS+ACT (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ชมภาพยนต์ ฟ . ฮีแลร์ ฉายในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 10 . 00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพชร เกษม ราคาใบละ 90 บาท (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- ชมภาพยนต์ ฟ . ฮีแลร์ ฉายในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 10 . 00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพชร เกษม ราคาใบละ 90 บาท (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.2 ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ 07.00 – 17.00 น. (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 /2558 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 /2558 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 /2558 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1 ซาฟารีย์เวิล์ด 07.30 – 16.00 น. (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.4 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร –ตลาดน้ำอโยธยา - วัดหน้าพระเมรุ 07.00 – 17.00 น. (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 1 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี แล้วแต่ความสมัครใจ ราคา 600 บาท / ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 1 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี แล้วแต่ความสมัครใจ ราคา 600 บาท / ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณครูวิชากีตาร์คลาสสิค ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณครูวิชากีตาร์คลาสสิค ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 12 (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- "วันรวมพลและรับเข็มพลศีล" เวลา 08 . 30 – 14.00 น . ณ หอประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- "วันรวมพลและรับเข็มพลศีล" เวลา 08 . 30 – 14.00 น . ณ หอประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นักเรียนห้องเรียน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาพัฒนาความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดอยุธยา (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นักเรียนห้องเรียน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาพัฒนาความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดอยุธยา (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.5 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก – โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ – สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา 08.30 – 16.00 น. (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.1 พระราชวังบางปะอิน – วัดใหญ่ชัยมงคล – วังโบราณ – วิหารมงคลบพิตร 07.00 – 16.00 น. (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง5)+ชมโชว์วิทยาศาสตร์ 08.30 – 16.00 น. (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- การแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2558 (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- การแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2558 วันแรก (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- การแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2558 วันที่ 2 (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- ประชุมย่อยสมาคมฯ (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 13 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด หยุดเรียน EXTREME SAT (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ อัฒจันทร์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C) (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด โครงการกบจูเนียร์ปี 7 วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 ค้างที่อาคารเซนต์ มาร์ติน โดยมี มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นผู้ควบคุม (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- นักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจคณะอักษรศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 06.30 – 1 4.00 น . (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- นักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจคณะอักษรศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 06.30 – 1 4.00 น . (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 บึงฉวาก (ชมปลาน้ำจืด+น้ำเค็ม+จระเข้)– ตลาดร้อยปี 07.30 – 17.00 น. (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- นักเรียนชั้น ป.1 - ป.2 ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- นักเรียนชั้น ป.1 - ป.2 ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- ทัศนศึกษา ม.6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับ ม.1-ม.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. เดินทางไปแสวงบุญรับพระคุณการุณ ที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าห์ ) และวัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 16.30 น . (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับ ม.1-ม.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ประชุมโบว์ลิ่ง (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- EXTREME SAT (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 14 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ACT Climbing Championship ” ครั้งที่ 3 เวลา 09.00 น . ณ มาร์ตินยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ACT Climbing Championship ” ครั้งที่ 3 เวลา 09.00 น . ณ มาร์ตินยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ศูนย์กีฬาและนันทนาการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส Tennis 10s Junior Championship ครั้งที่ 3 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์เยาวชนจตุจักร (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ศูนย์กีฬาและนันทนาการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส Tennis 10s Junior Championship ครั้งที่ 3 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์เยาวชนจตุจักร (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนคาทอลิกระดับ ม.1-ม.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. เดินทางไปแสวงบุญรับพระคุณการุณ ที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าห์ ) และวัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 16.30 น . (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 เดินทางไปแสวงบุญรับพระคุณการุณ ที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าห์ ) และวัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น.และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 16.30 น . (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ประเมินโรงเรียน 8-11 ก.ย. (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- ประชุมกีฬาครู (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.6 ป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dT ) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นป.1, ป.6 ป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dT ) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล การแข่งขัน รอบนักเรียนประถมศึกษา และทีมครอบครัวประถมศึกษา เวลา 09.30 – 16.00 น . ณ Blu - ORhythm & Bowl สาขาปิ่นเกล้า (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การแข่งขันโบว์ลิ่ง (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมทั่วไป ทีมมัธยมศึกษาและทีมครอบครัวระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง เวลา 09.30 – 16.00 น . ณ Blu - ORhythm & Bowl สาขาปิ่นเกล้า (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- แข่งขันโบว์ลิ่ง (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมแสดงความสามารถทางกีฬายิมนาสติก / การเต้น วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น . ( ตามตารางเรียน ) ณ ห้องเรียนศิลปะการเต้น อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมแสดงความสามารถทางกีฬายิมนาสติก / การเต้น วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น . ( ตามตารางเรียน ) ณ ห้องเรียนศิลปะการเต้น อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- MC ฉีดยา (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมแสดงความสามารถทางกีฬายิมนาสติก / การเต้น วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น . ( ตามตารางเรียน ) ณ ห้องเรียนศิลปะการเต้น อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 15 (วันที่ 19 ก.ย. 2558)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- งานเลี้ยงฉลอง 50 ปี ภ.อรุณ (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคุณธรรมครู (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษานักเรียน (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายใยแก้ว นำแสงที่อัฒจรรย์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายใยแก้ว นำแสงที่อัฒจรรย์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ร่วมงานครูดีเด่น (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- เริ่ม October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- ประชุมแรลลี่ (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- วันสุดท้าย October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.58 (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.58 (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- อยู่เวรโรงเรียน (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- อยู่เวรโรงเรียน (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- เดินทางไปเยี่ยม ม.ทวี ปัญญา (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- (หยุด) วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- (หยุด) วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- เยี่ยมบ้านป่าซาง (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- ต้อนรับคุณวิริยะ ประธานเปิดว่ายน้ำ (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- ต้อนรับนายกส่องแสง (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- เปิดเทอม 2 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบจำนวนวััสดุอุปกรณ์ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C) (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กรีฑาสี (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กรีฑาสี ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กอล์ฟการกุศล ACT OPEN 5th สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 Shot Gun Start เวลา 12.00 น. (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กอล์ฟการกุศล ACT OPEN 5th สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 Shot Gun Start เวลา 12.00 น. (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (D) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายใยแก้ว นำแสงที่อัฒจรรย์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายใยแก้ว นำแสงที่อัฒจรรย์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด กรีฑาสี (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- กรีฑาสี ระดับประถมศึกษา (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 5 (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- Cooking Extream SAT (1) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบเช้า 09.00-12.00 น.ผู้ปกครอง ป.6 ประชุมชั้น 2 หอประชุมหลุยส์ - (ป.6 และ ม.3 เฉพาะ EP) ชั้นล่าง ห้องประชุมมงฟอร์ตฯ ผู้ปกครอง ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5 รับผลที่ห้องเรียน // รอบบ่าย 13.00-15.00 น. ผู้ปกครอง ม.3 ประชุมชั้น 2 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ ผู้ปกครอง ม.1 ,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6 รับผลการเรียนที่ห้องเรียน ( (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 วันที่2-4 พ.ย.58 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 วันที่2-4 พ.ย.58 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- มปลูกป่ าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- อบรมในหัวข้อ“พลังแห่งการเป็นผู้ให้สร้างสุขสู่สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิช้ัน 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- อบรมในหัวข้อ“พลังแห่งการเป็นผู้ให้ สร้างสุขสู่สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิช้ัน 3 อาคารเซนต์ปี เตอร (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- ปลูกป่า ACEP (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- ไปบ้านเพชรสำราญ (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- ร่วมแสดงความยินดี ฉลองบราเดอร์ (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- ประชุม กก.ร่วม 4 ฝ่าย (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี ป.4-ม.6 (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- ประชุมกอล์ฟ (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- งาน CGPTA Gala Dinner ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ Louis – Marie Grand Hall ช้ัน 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- CGPTA Gala Dinner ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ Louis – Marie Grand Hall ช้ัน 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสีประถม (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ไปประชุมสมาพันธ์ฯ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ร่วมงานกาล่าดินเนอร์ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- Cooking Club (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ประชุมวันวิชาการ (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ไปแสดงความยินดีวันเกิดคุณวิริยะ/คุณกมลลักษณ์ (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมกรรมการบริหาร ร.ร. 3-58 (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 22 พ.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 22 พ.ย. 2558)
- ACT Extreme Education 2015 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- ACT Extreme Education 2015 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี วันที่ 23-27 พ.ย.58 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) วันที่ 25-27 พ.ย.58 (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- งานแนะแนวพานักเรีนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น. (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น. (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) วันที่ 25-27 พ.ย.58 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด EXTREME SAT (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 6-58 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ชี้แจงกติกาแรลลี่ (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ค่า AS Number (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ค่า AS Number (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- พิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- พิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ร่วมพิธีเปิดเทศกาลพระคริสต์สมภพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- EP Expo 2015 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ร่วมพิธีถวายพระพร+ปลูกป่า (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- (หยุด) วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- (หยุด) วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- หยุดวันพ่อ (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- (หยุด) ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 7 ธ.ค. 2558)
- หยุดวันพ่อ (วันที่ 7 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- วันรัฐธรรมนูญ (หยุด) (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- วันรัฐธรรมนูญ (หยุด) (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- หยุดวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- EXTREME SAT (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- แรลลี่สมาคมฯ (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- แรลลี่สมาคมฯ (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- เมษารับปริญญา (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- ลากิจ (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 17-23 ธ.ค.58 (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาค (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 7 (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- คริสต์มาสหอพัก (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 17-23 ธ.ค.58 (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- คริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน 25 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค.59) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 4 ม.ค.59 (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน 25 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค.59) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 4 ม.ค.59 (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- หยุดคริสต์มาส-ปีใหม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 27 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (วันที่ 27 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (วันที่ 29 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่า AS Number (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่า AS Number (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- ค่า Domain Name (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ค่า Domain Name (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2559)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 3 ม.ค. 2559)
- (หยุดเรียน 25 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค.59) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 4 ม.ค.59 (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.1 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ป.1 ปี 2559 (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.2 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ป.1 ปี 2559 (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.3(ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- คอนเสิร์ตเพื่อครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- คอนเสิร์ตเพื่อครูและเจ้าหน้าที่ Tat too Colour L ive i n ACT (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- คอนเสิร์ตเพื่อครู (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- หยุดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (งดเรียน EXTREME) (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- หยุดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (งดเรียน EXTREME) (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 11-12 ม.ค.2559 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ม.1 (นักเรีนเก่า) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 11-12 ม.ค.2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ม.1 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 วันที่ 18 ม.ค. 2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13-14 ม.ค. 2559 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- ไปสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันครู (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันครู (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ประชุมสมาคมฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- งานเลี้ยงปีใหม่ครู-เจ้าหน้าที่ (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (หยุด) วันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- รับสมัครนักเรียน-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- ประชุมสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- ลากิจ (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (ป.1 - ป.2) (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันที่ 1 (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (ป.3 - ป.4) วันที่ 22 ม.ค. 2559 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- เมไปหาหมอ (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1+ม.4 รอบภายนอก ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- สอบเข้า ม.1 ม.4 (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- ม.1 ค่ายลูกเสือ ณ ค่ายมวกเหลก็แคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี วันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ภายนอก) (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ประชุมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ม.4 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (ป.5 - ป.6) (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ วันที่ 3 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (ม.1 - ม.6) (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- นักเรียนคอร์ส EP Extreme Sat ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.30 -15.30 น. (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- นักเรียนคอร์ส EP Extreme Sat ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.30 -15.30 น. (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ วันที่ 4 (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่า Domain Name (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่า Domain Name (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- กอล์ฟสมาคมฯ ครั้งที่ 5 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 ม.4 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ม.2 ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัด สระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 ม.4 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- EXTREME SAT (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 8 (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- นักเรียน EP Extreme Sat ทัศนศึกษา “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์2559 เวลา 08.30-15.30 น. (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- นักเรียน EP Extreme Sat ทัศนศึกษา “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์2559 เวลา 08.30-15.30 น. วันที่ 06 ก.พ. 2559 - 06 ก.พ. 2559 (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- (หยุด) วันตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- (หยุด) วันตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- หยุดตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- ประชุมเตรียมการเปิดอาคารอเล็กซิส (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 1 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี แล้วแต่ความสมัครใจ ราคา 600 บาท / ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 2 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันเอแม็ท คำคม (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุ (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 9 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- แข่งขันเอแม็ท โดยมูลนิธิฯ (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุ (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- ไปเชียงใหม่ (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Bell (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Bell (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- ประชุมเตรียมงานเกียรติบัตรดีเด่น (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- ประชุมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตรวจประเมินโรงเรียนรอบสุดท้าย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตรวจประเมินโรงเรียนรอบสุดท้าย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 ก.พ.-21 ก.พ.59 (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.30-16.30 น. (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- มิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 10 (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- เปิดอาคารดนตรี (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- (หยุด) วันมาฆบูชา (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (หยุด) วันมาฆบูชา (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- หยุดมาฆบูชา (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมกรรมการบริหาร ร.ร. ครั้งที่ 4 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด EXTREME SAT (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ รหัส 1-0707 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุสรณ์ ม .6 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุสรณ์ ม .6 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- การใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ค่ายรักการอ่าน ป.2-ป.4 ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- ค่ายรักการอ่าน ป.2-ป.4 ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (STEM) ม.1 - ม.2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ K Park Resort อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ม.1 – ม.2 วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ K Park Resort อ.สัตหีบ จ.ชลบุร (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- ค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 3 มี.ค. 2559)
- ค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 3 มี.ค. 2559)
- ค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (STEM) ม.1 - ม.2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ K Park Resort อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- Thank you Party กอล์ฟ (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- Thank you Party กอล์ฟ (วันที่ 6 มี.ค. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนทงจี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 ก.พ.-21 ก.พ.59 (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นระดับประถมศึกษา เวลา 08.30-12.00 , ม.1 ม.4 และุนักเรียนแทรกชั้นระดับมัธยม เวลา 13.00-15.30 (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 แทรกชั้น (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (วันที่ 13 มี.ค. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (วันที่ 13 มี.ค. 2559)
- ส่งสรุปเรียน Bell (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผล (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2558/ จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2558/ จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบภาค 2-58 (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 ก.พ.-21 ก.พ.59 (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐานซัมเมอร์ (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ รหัส 1-0707 (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 12 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 13 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 14 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 16 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 17 เม.ย. 2559)
- งานครูเกษียณ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- งานครูเกษียณ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุดการเรียน Summer Course (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุดการเรียน Summer Course (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- พิธีมุทิตาจิต (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- การแข่งขันกีฬํา 2 nd Assumption Thonburi Taekwondo Championship 2016 (วันที่ 23 เม.ย. 2559)
- การแข่งขันกีฬา 2 nd Assumption Thonburi Taekwondo Championship 2016 (วันที่ 23 เม.ย. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (วันที่ 24 เม.ย. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (วันที่ 24 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน - ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน - ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานซ่อมบำรุง รหัส 1-0713 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานระบบเครือข่าย รหัส 1-0803 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุง (1-0713) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานระบบเครือข่าย (1-0803) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งาน บริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ รหัส 1-0704 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต รหัส 1-0705 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ภายใน-ภายนอก รหัส 1-0706 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน รหัส 1-0709 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน รหัส 1-0714 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน รหัส 1-0715 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย รหัส 1-0716 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รหัส 1-0717 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัส 1-0804 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุง (1-0713) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานระบบเครือข่าย (1-0803) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ภาระงานร่วม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารของผู้ช่วยฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารของผู้ช่วย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้บริการและวิชาชีพ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี่ของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- วันแรงงานแห่งชาติ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- วันแรงงานแห่งชาติ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเช่าสัญญาณบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 3 พ.ค. 2559)
- วันฉัตรมงคล (วันที่ 5 พ.ค. 2559)
- วันฉัตรมงคล (วันที่ 5 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากร (วันที่ 11 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากร วันที่ 1 ประชุมฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม หน่วยงาน (วันที่ 11 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรวันที่ 2 08.30-12.00 น.ครู : การพัฒนางานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายวิชาการ / ครูสนับสนุน-เจ้าหน้าที่ แยกประชุมฝ่าย / 13.00-14.00 ประชุมสวัสดิการครูฯ โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ิ่ม ประธานสวัสดิการ / 14.00-16.00 การพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายปกครอง (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนา วันที่ 3 พิธีเปิดโดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ / การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส / สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน (วันที่ 13 พ.ค. 2559)
- สัมมนา วันที่ 4 ความสุข ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีราดา / นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ / เตรียมความพร้อมห้องเรียนและสำนักงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด สัมมนาบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เปิดเรียน ภาค 1 ปี 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-601 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-602 งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-603 งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน – ภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-604 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-605 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-606 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-607 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- - สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-608 ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-610 ค่าเช่า Domain Name (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-612 งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-611 ค่าสมาชิก AS Number (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-613 งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-614 โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-615 โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-616 โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ SWIS (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย สำหรับระบบ SWIS (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- อธิการพบนักเรียน ป.1-ป.3 / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4-ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- อธิการพบนักเรียน ป.1-ป.3 / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4-ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- อธิการพบนักเรียน ม.4-ม.6 (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียน / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.1 - ม.3 (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียน / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.1 - ม.3 (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- วันวิสาขบูชา (หยุด) (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- วันวิสาขบูชา (หยุด) (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- Extreme Sat (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- รับสมัคร/สอบคัดเลือกนักเรียน ป.1/2560 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด รับสมัคร/สอบคัดเลือกนักเรียน ป.1/2560 (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- Extreme Sat 1 (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- เดินรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- เดินรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- hfgfghygf (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1-3 ณ ศูนย์กำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1-3 ณ ศูนย์กำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 และ ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. / ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น. (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่1/2559 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด Extreme Sat (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 1 เวลา 08.00-10.00 น. ป.1-ป.6 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม / รอบ 2 เวลา 10.50-12.30น. ม.4-ม.6 ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / รอบ 3 เวลา 13.20-15.00 น. ม.1-ม.3 ณ หอประชุมหลุยส์ฯ (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat 2 (วันที่ 11 มิ.ย. 2559)
- อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 59 เวลา 8.00 - 15.00 น. ใต้อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 59 เวลา 8.00 - 15.00 น. ใต้อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat 3 (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรม " ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา " (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- คณะกรรมการสภานักเรียนพบผู้บริหารโรงเรียน (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- คณะกรรมการสภานักเรียนพบผู้บริหารโรงเรียน (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม MEA ROAD SHOW เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 4 ให้กับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน จำนวน 150 คน เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม MEA ROAD SHOW เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 4 ให้กับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน จำนวน 150 คน เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคา (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat 4 (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองหลักสูตร English Program เพื่อให้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วันเสาร์ที่25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00- 11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองหลักสูตร English Program เพื่อให้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วันเสาร์ที่25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00- 11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน Nanmeebooks Learning Center ของนักเรียน English Program EP Extreame Sat เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน Nanmeebooks Learning Center ของนักเรียน English Program EP Extreame Sat เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ เวลา 09.20-10.20 น.และ 13.30-14.30 น. (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด hfgfghygf (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและทุนการศึกษา (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและทุนการศึกษา (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมสัปดาห์เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.20 น. นักเรียนทุกระดับชั้น ชมประวัติและผลงานของนักบุญหลุยส์ มารีฯ และร่วมร้องเพลง สดุดีนักบุญมงฟอร์ต และ เพลง Glory to Montfort ในห้องเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 5 (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559 งานนิทรรศการเทิดเกียรติ นักบุญหลุยส์ฯ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เวลา 13.00 น. ผู้แทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียนหญิง ม.4-ม.6 เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียนหญิง ม.4-ม.6 เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เวลา 08.20 น. ผู้แทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในชุมชน จำนวน 9 แห่ง (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 59 เวลา 07.50 น. นักเรียนชั้น ป.5 ม.2 และ ม.5 เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 6 (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- ฟังผลตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. รพ.พญาไท 3 (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพบุคลากรปี 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น.โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ รพ.พญาไท 3 (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 วันหยุดพิเศษ (ตามรัฐบาลประกาศแจ้ง) (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (วันที่ 19 ก.ค. 2559)
- วันเข้าพรรษา (หยุด) (วันที่ 20 ก.ค. 2559)
- วันเข้าพรรษา (หยุด) (วันที่ 20 ก.ค. 2559)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.10-09.50 น. ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.10-09.50 น. ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 7 (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และ สอวน. มัธยมศึกษาปีที่1 – 2 เข้าร่วมโครงการ Thailand STEM Festival 2016 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และ สอวน. มัธยมศึกษาปีที่1 – 2 เข้าร่วมโครงการ Thailand STEM Festival 2016 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 ป.1 - ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1- ม.3 สอบ / ม.4 - ม.6 หยุด (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 เรียน / ม.1- ม.3 หยุด / ม.4 - ม.6 สอบ (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 สอบ / ม.1- ม.3 สอบ / ม.4 - ม.6 หยุด (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1/2559 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอร์หนแมรี่ (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1/2559 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอร์หนแมรี่ (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 หยุด / ม.1- ม.3 หยุด / ม.4 - ม.6 สอบ (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 สอบ/ ม.1- ม.3 หยุด/ ม.4 - ม.6 สอบ (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 8 (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 3/2559 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมปันน้ำใจแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยรถตู้รับส่งนักเรียนจะออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 06.00 น. (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมปันน้ำใจแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยรถตู้รับส่งนักเรียนจะออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 06.00 น. (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงงาน ปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี วันพุธที่10 สิงหาคม 2559 (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และกลับถึงโรงเรี ยน เวลาประมาณ 15.30 น (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 15.30 (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน และพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน และพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิทันตสาธารณสุขบริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนช้นั ป.1-2 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิทันตสาธารณสุขบริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนช้นั ป.1-2 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- Extreme Sat 9 (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”ของนักเรียนระดับช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 วิทยากรนายภราดร เทพสุภา บล็อกเกอร์ทางด้านการศึกษา เจ้าของเว็บไซต์ รู้ลึก รู้จริง P’D0me.com และบรรณาธิการเว็บไซต์ Eduzone.com วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”ของนักเรียนระดับช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 วิทยากรนายภราดร เทพสุภา บล็อกเกอร์ทางด้านการศึกษา เจ้าของเว็บไซต์ รู้ลึก รู้จริง P’D0me.com และบรรณาธิการเว็บไซต์ Eduzone.com วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2559 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สยาม - โอเชี่ยนเวิล์ด และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สยาม - โอเชี่ยนเวิล์ด และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวัง บางปะอิน พระราชวังโบราณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-16.00 น (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวัง บางปะอิน พระราชวังโบราณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-16.00 น (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ณ โรงงาน ปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี วันพุธที่10 สิงหาคม 2559 (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- โรงเรียนนำนักเรียนดนตรีไทยร่วมแสดงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 19.40-19.50 น./ ซ้อมวันที่ 8-9 สิงหาคม 59 เวลา15.10-16.00 น. (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 07.40-08.50 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- งานรำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- งานรำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนนงนุช และตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนนงนุช และตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (หยุด) (วันที่ 12 ส.ค. 2559)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (หยุด) (วันที่ 12 ส.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (หยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมฯ) (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง 5) จ.ปทุมธานี วันพุธที่17 สิงหาคม 2559 (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง 5) จ.ปทุมธานี วันพุธที่17 สิงหาคม 2559 (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACT Memorial Teachers Golf Championship" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สนาม กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACT Memorial Teachers Golf Championship" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สนาม กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดบางแคน้อย ค่ายบางกุ้ง อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำสี่ภาค จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- Extreme Sat 10 (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-12.00 น. (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-12.00 น. (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ซ้อมขบวนพาเหรด (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ซ้อมขบวนพาเหรด (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ซ้อมใหญ่กรีฑาสี (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- ซ้อมใหญ่กรีฑาสี (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกรีฑาสี ระดับชั้น ป.4 - ม.6 (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (แข่งกรีฑาสีนักเรียน ป.1-ป.3) (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกรีฑาสี ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 4/2559 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ เมืองจ าลอง ตลาดน ้าสี่ภาค และ Art in Paradise ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 (วันที่ 30 ส.ค. 2559)
- โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่อัฒจรรย์ สนามกีฬา Assumption United รหัส 1-0710 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บึงฉวาก ตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บึงฉวาก ตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถม (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถม (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สอวน. (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สอวน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 –2 ทัศนศึกษาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 07.00-17.00 น. (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 11 (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- Assumption Thonburi Climbing Championship # 4 (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- Assumption Thonburi Climbing Championship # 4 (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- การแข่งขันปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Climbing Championship 2016 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- การแข่งขันปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Climbing Championship 2016 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 (วันที่ 6 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 8 ก.ย. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ เมืองจำลอง ตลาดน้ำสี่ภาค และ Art in Paradise วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 12 (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559 ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 12 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 ก.ย.2559 (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 13 (วันที่ 17 ก.ย. 2559)
- ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปทัศนศึกษา St. Anton International Consultants ประเทศนิวซีแลนด์ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา16.00 - 17.00 น.ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปทัศนศึกษา St. Anton International Consultants ประเทศนิวซีแลนด์ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา16.00 - 17.00 น.ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1 - ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1 - ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 14 (วันที่ 24 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 5/2559 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 24 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2559 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 27 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 28 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1- ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 29 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- วันแรกเปิด October Course (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- วันที่ 1 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- วันที่ 2 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2559 (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2559 (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- วันที่ 3 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 6 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน 08.30 - 12.00 น. (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 9 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Bounce Inc Thailand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เวลา 08.00 น. - 15.30 น (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Bounce Inc Thailand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เวลา 08.00 น. - 15.30 น (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด October Course (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- วันออกพรรษา (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- วันออกพรรษา (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2559)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2559)
- หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- EXTREME SAT (วันที่ 29 ต.ค. 2559)
- EXTREME SAT 1 (วันที่ 29 ต.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 (วันที่ 29 ต.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 (วันที่ 30 ต.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2559 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-ม.6 วันที่ 4 พ.ย.59 ณ บ้านนักบวช 4 คณะ อำเภอสามพราม จังหวัดนครปฐม (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-ม.6 วันที่ 4 พ.ย.59 ณ บ้านนักบวช 4 คณะ อำเภอสามพราม จังหวัดนครปฐม (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 5 พ.ย. 2559)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลระดับมัธยมศึกษา 09.00 น. – 16.00 น. สถานที่ Blu o Bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย (วันที่ 5 พ.ย. 2559)
- EXTREME SAT 2 (วันที่ 5 พ.ย. 2559)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลระดับประถมศึกษา 09.00 น. – 16.00 น. สถานที่Blu o Bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประกาศผลสอบภาค 1/2559 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2559 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ปกครอง ป.1-ป.5 พบครูประจำชั้นและรับผลที่ห้องเรียน / เวลา 09.00-10.30 น.ผู้ปกครอง ป.6 ประชุมเรื่องศึกษาต่อ ม.1 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ / เวลา 13.00-15.00 น. ผู้ปกครอง ม.1, ม.2 ,ม.4. ม.5 และ ม.6 พบครูประจำชั้นรับผลที่ห้องเรียน / เวลา 13.00-14.30 น.ผู้ปกครอง ม.3 ประชุมที่หอประชุมหลุยส์ มารีฯ เรื่องเรียนต่อ ม.4 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประชุมผู้ปกครอง ป.6, ม.3 ชี้แจงเรื่องเรียนต่อปีการศึกษา 2560 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- งานการ่าดินเนอร์ ครบรอบ 30 ปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00-21.30 น. (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2559 (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2559 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG (วันที่ 15 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (วันที่ 15 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (วันที่ 17 พ.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจประเมิน BSG (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 6/2559 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- EXTREME SAT 3 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 พ.ย.2559 (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- EXTREME SAT 4 (วันที่ 26 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- การแสดงดนตรีของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- การแสดงดนตรีของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ค่าสมาชิก AS Number (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ติดต่อตัวแทนจัดสอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- กิจกรรมวันพ่อ (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- กิจกรรมวันพ่อ (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- EXTREME SAT 5 (วันที่ 3 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 3 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 4 ธ.ค. 2559)
- หยุด วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- หยุด วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 7 ธ.ค. 2559)
- โครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่7 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30-15.30 น. (วันที่ 7 ธ.ค. 2559)
- โครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่7 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30-15.30 น. (วันที่ 7 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 8 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 เว้นวันหยุด (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกำลพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกำลพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วันรัฐธรรมนูญ เรียนชดเชย October Course ครั้งที่ 10 (ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2559) (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- วันรัฐธรรมนูญ เรียนชดเชย October Course ครั้งที่ 10 (ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2559) (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 12 ธ.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- สอบกลางภาค 2/2559 (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- ประกาศผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 7/2559 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 17 ธ.ค. 2559)
- EXTREME SAT 6 (วันที่ 17 ธ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2559 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 19 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 19 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 20 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 21 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด สอบกลางภาค 2/2559 (วันที่ 22 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 22 ธ.ค. 2559)
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน (วันที่ 24 ธ.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน (วันที่ 24 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 26 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 26 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 27 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 28 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 29 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 30 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่าสมาชิก AS Number (วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ค่าเช่า Domain Name (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 3 ม.ค. 2560)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2 (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3 (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1 (วันที่ 6 ม.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ม.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ม.ค. 2560)
- EXTREME SAT 7 (วันที่ 7 ม.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2559 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 (วันที่ 12 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (วันที่ 12 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 12 ม.ค. 2560)
- รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 12 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (วันที่ 14 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (วันที่ 14 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 14 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) ม.4 – 6 วันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ Kensington English Garden Resort KhaoYai จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- (หยุด) วันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- วันครู (หยุด) (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- วันครู (หยุด) (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) ม.4 – 6 วันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ Kensington English Garden Resort KhaoYai จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 (วันที่ 19 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (วันที่ 19 ม.ค. 2560)
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ม.1 –6 จำนวน 86คน วันที่20 มกราคม 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นักเรียน ม.1 –6 จำนวน 86 คน วันที่20 มกราคม 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- EXTREME SAT 8 (วันที่ 21 ม.ค. 2560)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 21 ม.ค. 2560)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 21 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2559 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560 (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017 มัธยมศึกษาปี ที่ 1- 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 26 ม.ค. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DAY (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DA (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560 (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 8/2559 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 28 ม.ค. 2560)
- EXTREME SAT 9 (วันที่ 28 ม.ค. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 28 ม.ค. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 28 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (วันที่ 30 ม.ค. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 ม.ค. 2560)
- ค่าเช่า Domain Name (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 2 ก.พ. 2560)
- นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 2 ก.พ. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- EXTREME SAT 10 (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 5 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จ.นครปฐม (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จ.นครปฐม (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 9 ก.พ. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- วันมาฆบูชา (หยุด) (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- วันมาฆบูชา (หยุด) (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 12 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 12 ก.พ. 2560)
- หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (หยุด) (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 17 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 17 ก.พ. 2560)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- EXTREME SAT 11 (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 19 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 19 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2559 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับ ม.3 แผนการเรียน Bell ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับ ม.3 แผนการเรียน Bell ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 ก.พ.2560 (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
- สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
- สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 /วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60 สอบ ป.1 ป.2 / วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60 // ป.1 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.2-ป.4 สอบ อ่านคล่องเขียนคล่อง (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
- พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 /วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60 สอบ ป.1 ป.2 / วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60 // ป.1 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.2-ป.4 สอบ อ่านคล่องเขียนคล่อง (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 9/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 25 ก.พ. 2560)
- EXTREME SAT 12 (วันที่ 25 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- Extreme Sat (วันที่ 4 มี.ค. 2560)
- EXTREME SAT 13 (วันที่ 4 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 7 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 8 มี.ค. 2560)
- สอบ NT ชั้น ป.3 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 (วันที่ 8 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 9 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560 (8 สัปดาห์) (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- STEM CAMP (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- STEM CAMP (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- STEM CAMP (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด STEM CAMP (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- STEM CAMP (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมอาสาพัฒนา (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (วันที่ 19 มี.ค. 2560)
- โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (วันที่ 19 มี.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 10/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 25 มี.ค. 2560)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (วันที่ 25 มี.ค. 2560)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (วันที่ 25 มี.ค. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 เมษายน 2560 (4 สัปดาห์) (วันที่ 26 มี.ค. 2560)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017 (วันที่ 27 มี.ค. 2560)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017 (วันที่ 27 มี.ค. 2560)
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา (วันที่ 29 มี.ค. 2560)
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. (วันที่ 29 มี.ค. 2560)
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. (วันที่ 29 มี.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด การใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- นักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) *ปล.กรณีที่ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไม่ต้องรับเอกสาร (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. (วันที่ 6 เม.ย. 2560)
- กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. (วันที่ 6 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (วันที่ 9 เม.ย. 2560)
- โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (วันที่ 9 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 11 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 13 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 14 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 14 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 18 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 19 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 20 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 21 เม.ย. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560 (4 สัปดาห์) (วันที่ 21 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 25 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 26 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- งานกตเวทิตาจิต ครูเกษียณ ประจำปี 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- งานกตเวทิตาจิต ครูเกษียณ ประจำปี 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- งานกตเวทิตาจิต พนักงานเกษียณ ประจำปี 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- Assumption College Thonburi Taekwondo Championship (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- Assumption College Thonburi Taekwondo Championship (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 1 ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-601 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-602 งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-603 งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน – ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-604 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-605 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-606 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-607 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด - สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-608 ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-610 ค่าเช่า Domain Name (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-612 งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-611 ค่าสมาชิก AS Number (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-613 งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-614 โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-615 โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-616 โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ SWIS (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย สำหรับระบบ SWIS (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (รหัส 6-601) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน – ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- - แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (6-603) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน (6-604) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย (6-605) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (6-606) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (6-608) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ค่าเช่า Domain Name (6-610) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ค่าสมาชิก AS Number (6-611) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานดูแลระบบเครือข่าย (6-612) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (6-613) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (6-614) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (6-615) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ SWIS ระยะที่ 1 (6-616) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- บประเมินการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ SWIS ระยะที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการและประสานงานติดตั้งระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- โครงการขยายระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (6-617) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบบันทึกการติดตั้ง และดำเนินโครงการขยาย ระบบ เครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการต่อWork Permit and VISA (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่ออนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ติดตามงาน/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่ออนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาย/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้ั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/ติดตาม/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมมัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุม้ติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 3 พ.ค. 2560)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 4 พ.ค. 2560)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ทุกระดับชั้น) วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ทุกระดับชั้น) วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 23 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 23 พ.ค. 2560)
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 28 พ.ค. 2560)
- รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 28 พ.ค. 2560)
- วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หยุดเรียนเนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัวเข้าเรียนรักษาดินแดน (รด.) (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หยุดเรียนเนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัวเข้าเรียนรักษาดินแดน (รด. (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนฯ (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- พิธีไหว้ครู รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม รอบที่ 2 เวลา 10.50 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต รอบที่ 3 เวลา 13.20 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- หยุดวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- หยุดวันเข้าพรรษา (วันที่ 9 ก.ค. 2560)
- หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตบางแค ดำเนินโครงการ การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตบางแค ดำเนินโครงการ การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายยอเซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายยอเซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับ กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียใต้ ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 11.30 น. (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนตรปฐม (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับ กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียใต้ ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 11.30 น. (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายยอเซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนตรปฐม (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ) วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560 (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ) วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560 (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- นิทรรศการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- นิทรรศการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- คอนเสิร์ตสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-18.00 น. ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- คอนเสิร์ตสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-18.00 น. ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ) วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560 (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ) วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560 (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- "มหกรรมคอนเสิร์ต" ครั้งที่ 2 จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศิลปินที่ร่วมแสดงได้แก่วง ลุลา , ณัฐ ศักดาทร , Getsunova วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World นักเรียนที่เข้าชมกับทางโรงเรียนได้แก่ นักเรียนชั้น ป.6 เวลา 13.20-16.50 น. / รอบผู้ปกครอง เวลา 17.30-20.45 น. โรงเรียนจำหน่ายบัตรผู้ปกครองราคาที่นั่งละ 1,500 บาท - VIP 1,700 บาท (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- "มหกรรมคอนเสิร์ต" ครั้งที่ 2 จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศิลปินที่ร่วมแสดงได้แก่วง ลุลา , ณัฐ ศักดาทร , Getsunova วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World รอบนักเรียน เวลา 13.20-16.50 น (เฉพาะนักเรียน ป.6) / รอบผู้ปกครอง เวลา 17.30-20.45 น. ทั้งนี้โรงเรียนจำหน่ายบัตรชมคอนเสิร์ตให้แก่ผู้ปกครองราคาที่นั่งละ 1,500 บาท - VIP 1,700 บาท (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- นิทรรศการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- นิทรรศการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- วันเฉลิมพระชนมฯ รัชกาลที่ 10 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- พิธีถวายพระพรฯ รัชกาลที่ 10 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมฯ รัชกาลที่ 10 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ค่ายภาษาไทย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ค่ายภาษาไทย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชมรมตะกร้าคณะบริหารธุรการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น. (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP Extreme Sat ป.1-ม.3 ณ Safari World วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ 07.30 - 15.30 น. (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP Extreme Sat ป.1-ม.3 ณ Safari World วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ 07.30 - 15.30 น. (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาไทย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- ค่ายภาษาไทย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 8 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 8 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 9 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 10 ส.ค. 2560)
- พิธีรำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- พิธีรำลึกพระคุณแม่ ป.1,ป.3 รอบเช้า 07.50-10.00น. / ป.2,ป.4 รอบบ่าย 12.30-14.00 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- หยุดวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- หยุดวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 16 ส.ค. 2560)
- ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก วันที่ 17 ส.ค.60 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก วันที่ 17 ส.ค.60 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดป้องกันโปลิโอ วันที่ 18 ส.ค.60 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดป้องกันโปลิโอ วันที่ 18 ส.ค.60 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- เข้าค่ายทำสารคดี ACT MEDIA ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบนบุรี วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- เข้าค่ายทำสารคดี ACT MEDIA ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบนบุรี วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค.60 / ฉีดวัคซีนที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.61 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค.60 / ฉีดวัคซีนที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.61 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 26 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 29 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด เข้าค่ายทำสารคดี ACT MEDIA ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบนบุรี วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- เข้าค่ายทำสารคดี ACT MEDIA ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบนบุรี วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 1-2 กันยายน 2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 1-2 กันยายน 2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 1-2 กันยายน 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 1-2 กันยายน 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมประมวลความรู้พระวรสารนักบุญมัทธิว ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จ.นครปฐม (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมประมวลความรู้พระวรสารนักบุญมัทธิว ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จ.นครปฐม (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- กรีฑาสี (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- กรีฑาสี ป.4 - ม.6 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด กรีฑาสี (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- กรีฑาสี ป.1-ป.3 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ก.ย. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- ประชุมก่อนเดินทางไปออสเตรเลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์ แมรี่ (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนรัฐบาลใน South Australia วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 ชั้น 2 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนรัฐบาลใน South Australia วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 ชั้น 2 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมชี้แจงเรื่องการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีให้แก่ผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3 / ระดับชั้น ป.6 เวลา 9.30-11.30 น. / ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมชี้แจงเรื่องการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีให้แก่ผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3 / ระดับชั้น ป.6 เวลา 9.30-11.30 น. / ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมกอล์ฟ นอกสถานที่ ณ สนามได์ฟกอล์ฟ ศูนย์กีฬาพาณิชยการราชดำเนิน พุทธมณฑลสาย 3 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น. (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมกอล์ฟ นอกสถานที่ ณ สนามได์ฟกอล์ฟ ศูนย์กีฬาพาณิชยการราชดำเนิน พุทธมณฑลสาย 3 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น. (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 25 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 26 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 27 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- ประชุมก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 1 อาคารยอนห์แมรี่ (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ระดับชั้นมัธยมศึกษา เวลา 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ระดับชั้นประะถมศึกษา เวลา 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- วันออกพรรษา (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- วันออกพรรษา (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.4 Dream World เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.4 Dream World เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- " อบรมคุณธรรม จริยธรรม " ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- "อบรมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- " อบรมคุณธรรม จริยธรรม " ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.5 ณ Manners and Social Etiquette Training ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เวลา 09.00-15.30 น. (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.5 ณ Manners and Social Etiquette Training ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เวลา 09.00-15.30 น. (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน EP October Course ป.1-ป.3 ณ Play Time วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน EP October Course ป.1-ป.3 ณ Play Time วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ EP October Course ป.4-ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ EP October Course ป.4-ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- วันสุดท้าย October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันปีนหน้าผา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี่ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันปีนหน้าผา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี่ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ) (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ) (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ) (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ) (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- เข้าค่ายผลิตผลงานกบจูเนียร์ วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารมาร์ติน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 26 ต.ค. 2560)
- ผู้อำนวยการ /อธิการพบนักเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- จำหน่ายใบสมัคร ม.1,ม.4 ปี 61 (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- จำหน่ายใบสมัคร ม.1,ม.4 ปี 61 (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น (เลื่อนจาก 24 ต.ค.2560 เป็น 30 ต.ค.2560) (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด เข้าค่ายผลิตผลงานกบจูเนียร์ วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารมาร์ติน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- เข้าค่ายผลิตผลงานกบจูเนียร์ วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารมาร์ติน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- เสนอขออนุมัติงบดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 4 พ.ย. 2560)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 4 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 8 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- สอบคัดเลือก ม.4 ปี 2561 (รอบภายใน) (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- งาน ACT NIPPON MATSURI 2017 ภายใต้ธีมงาน "shichi-go-san" วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- งาน ACT NIPPON MATSURI 2017 ภายใต้ธีมงาน "shichi-go-san" วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- ประกาศผลสอบ ม.4 ปี 2561 (รอบภายใน) (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 18 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียนเก่า (รอบภายใน) ปี 2561 (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 21 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียนเก่า (รอบภายใน) ปี 2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน/ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน/ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต วันที่ 1-5 ธันวาคม 2560 (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 3 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต วันที่ 1-5 ธันวาคม 2560 (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน/ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 ธ.ค. 2560)
- วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2560)
- วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2560)
- หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 วันที่ 15-21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนปีการศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์ www.act.ac.th (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 21 ธ.ค. 2560)
- กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู เจ้าหน้าที่ (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู เจ้าหน้าที่ (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู เจ้าหน้าที่ (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 ** เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 26 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 27 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 28 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด ติดต่อตัวแทนจัดสอบ (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- ดำเนินการจัดสอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 ** เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.3 (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.2 (วันที่ 4 ม.ค. 2561)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.1 (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก) (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก) (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4 ปี 2561 (รอบภายนอก) (วันที่ 7 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- ประกาศผลสอบ ม.1 ม.4 ปี 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- วันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 14 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 14 ม.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- หยุดวันครูแห่งชาติ (วันที่ 16 ม.ค. 2561)
- หยุดวันครูแห่งชาติ (วันที่ 16 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6 (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- วันวิชาการ STEM (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- วันวิชาการ STEM (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันแรก) (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ม.ค. 2561)
- งานการแสดงออก (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- งานการแสดงออก ป.1 และ ป.6 (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- งานการแสดงออก ป.2 และ ป.5 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ม.1 ปี 2561 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ม.4 ปี 2561 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ดำเนินการซ้อม/ดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 วันสุดท้าย (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- สอบ O-NET (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- งานการแสดงออก ป.3 และ ป.4 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- งานการแสดงออก มัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- งานการแสดงออก มัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค.60 / ฉีดวัคซีนที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.61 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค.60 / ฉีดวัคซีนที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.61 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- หยุดวันตรุษจีน (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- หยุดวันตรุษจีน (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- หยุดวันตรุษจีน (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 แผนการเรียน Bell (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 แผนการเรียน Bell (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 21 ก.พ. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 25 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด ดำเนินการซ้อม/ดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- หยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- หยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา ปี 2560 (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา ปี 2560 (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด กิจกรรมอาสาพัฒนา ปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา ปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- เตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- เตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 11 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561 (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561 (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด ประเมินผล (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด เตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- เตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สอบ 9 วิชาสามัญ (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สอบ 9 วิชาสามัญ (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561 (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561 (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- ประกาศผลสอบภาค 2/2560 ประชุมใหญ่สามัญฯ (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561 (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561 (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- นักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับเอกสารลาออก ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- นักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับเอกสารลาออก ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด ดำเนินการจัดสอบ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด ประเมินผล (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สอบ O-NET (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- ACT Tennis Ten10s ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- การแข่งขัน ACT Tennis10s Junior Championship 2018 (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- สรุปโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- สรุปโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- สรุปโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 3 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 4 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- กิจกรรม Open House ป.1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 เม.ย. 2561)
- กิจกรรม Open House ป.1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 6 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- การอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 10 เม.ย. 2561)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ (October Course 2018) วันที่ 7-15 เม.ย.60 (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561 (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561 (วันที่ 12 เม.ย. 2561)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561 (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดเรียนหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561 (วันที่ 14 เม.ย. 2561)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561 (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561 (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ (October Course 2018) วันที่ 7-15 เม.ย.60 (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ (Summer Course 2018) วันที่ 11-17 เม.ย.61 เปืดหลัง Summer วันที่ 18-27 เมษายน 2561 (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 18 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 20 เม.ย. 2561)
- ACT Taekwondo Championship ครั้งที่ 4 (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- ACT Taekwondo Championship ครั้งที่ 4 (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 24 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 26 เม.ย. 2561)
- วันสุดท้าย Summer Couse (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2560 (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2560 (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- งานกตเวทิตาจิตพนักงานเกษียณ ปี 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2561)
- การแข่งขัน ACT Taekwondo Championship 2018 (วันที่ 28 เม.ย. 2561)
- การแข่งขัน ACT Taekwondo Championship 2018 (วันที่ 28 เม.ย. 2561)
- ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (รหัส 6-601) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน – ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด - แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (6-603) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน (6-604) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย (6-605) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (6-606) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (6-608) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ค่าเช่า Domain Name (6-610) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ค่าสมาชิก AS Number (6-611) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด งานดูแลระบบเครือข่าย (6-612) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (6-613) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (6-614) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (6-615) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ SWIS ระยะที่ 1 (6-616) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด บประเมินการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ SWIS ระยะที่ 1 (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ดำเนินการและประสานงานติดตั้งระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด โครงการขยายระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (6-617) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด แบบบันทึกการติดตั้ง และดำเนินโครงการขยาย ระบบ เครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอขออนุมัติงบดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ดำเนินการต่อWork Permit and VISA (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่ออนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ติดตามงาน/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด สรุปโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่ออนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาย/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้ั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/ติดตาม/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมมัติ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุม้ติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ และใช้ในสำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบจำนวนวัสดุอุปกรณ์ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ส่งซ่อมเครื่องวิทยุสื่อสารประจำสถานี (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบเครื่องวิิทยุสื่อสารประจำสถานี (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- จัดซื้อน้ำยาตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบจำนวนน้ำยาตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- จัดทำใบเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร และแบตเตอรี่สำรอง (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบคุณภาพเครื่องวิทยุสื่อสาร และแบตตอรี่สำรอง (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ดำเนินการติดต่อ สำรวจ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- กำกับ ติดตาม การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบจำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดการประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครองนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ดำเนินการตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ดำเนินการตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ดำเนินการตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม และดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปี 2560 (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปี 2560 (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560 (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560 (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปี 2560 (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560 (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปี 2560 (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปี 2560 (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560 (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561 (วันที่ 12 พ.ค. 2561)
- สัมมนาหัวหน้างาน (วันที่ 12 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม (วันที่ 12 พ.ค. 2561)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้น (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์สราวุธ เกื้อกูล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุปผล (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุปผล (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุปผล (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิณผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- เสนอขออนุมัติกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาขออนุมัติกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ และดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมสอบถามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง และตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ออกแบบและสำรวจเสนอราคาจากผู้ผลิต (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สรุปจัดแฟ้มผลงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- สรุป และประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- เสนอขออนุมัตกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ดำเนินการคัดเลือกสถานที่ และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามช่วงอายุ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมสรุปติดตามผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- จัดทำสรุปผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- สิ้นสุด โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขั้นสรุป (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2561)