กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: ม.พาสุข ลื่นสัน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-603(6.3) งานนักเรียนจิตอาสา


แผนงาน : 4-600 แผนงานลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep