กำหนดการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 9 ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี

สถานที่ ณ สนาม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา รายการ
12:00 - 20:00

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 9 ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี

สถานที่:ณ สนาม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ: มิสฐานิตา ตระพรมมิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-502-2 (6.2.2) กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

1) วางแผน P

  -กำหนดปฎิทิน

 2) ดำเนินการ D

  -ประสานงานคณะกรรมการ

 -อำนวยความสะดวกในการจัดหาทีม

 -ประสานงานคณะกรรมการที่จัดงาน

 -ประสานงานคณะกรรมการ และแขกที่จะเข้าร่วมงาน

 -สรุปรายได้- ค่าใช้จ่าย

 -รายงานที่ประชุม เพื่อจัดสรรรายได้

 3) ตรวจสอบ/ประเมินผล C

 -ประเมินผลการจัดงาน

4) นำผลมาพัฒนา

 -นำผลการประเมินไปพัฒนาในการจัดครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-502-2 (6.2.2) กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
- 3-502-2 (6.2.2) กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 9 ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- 3-502-2 (6.2.2) กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-500 ประสานการทำงานงานต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep