กำหนดการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ACT 60th Diamond Jubilee

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 15:00

กำหนดการ พิธีมิสซาและพิธีเสกห้องเรียน  ACT 60 th, Diamond Jubilee 

09.00 พิธีมิสซา ประธานในพิธี พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

10.30 พิธีเสกห้อง ACT Learning Space 

12.00 งานเลี้ยงขอบคุณ

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(ห้องรับรอง)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สันติ ศรีเครือแก้ว

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 39 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-102-3 (6.2.3) กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-102-3 (6.2.3) กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี
- 9-102-3 (6.2.3) กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- 9-102-3 (6.2.3) กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- ACT 60th Diamond Jubilee (วันที่ 25 พ.ย. 2565)

แผนงาน : 9-100 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep