Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
11 พฤษภาคม 2559  สัมมนาบุคลากร Assumption College Thonburi
11 พฤษภาคม 2559  สัมมนาบุคลากร วันที่ 1 ประชุมฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม หน่วยงาน Assumption College Thonburi
12 พฤษภาคม 2559  สัมมนาบุคลากรวันที่ 2 08.30-12.00 น.ครู : การพัฒนางานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายวิชาการ / ครูสนับสนุน-เจ้าหน้าที่ แยกประชุมฝ่าย / 13.00-14.00 ประชุมสวัสดิการครูฯ โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ิ่ม ประธานสวัสดิการ / 14.00-16.00 การพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายปกครอง Assumption College Thonburi
13 พฤษภาคม 2559  สัมมนา วันที่ 3 พิธีเปิดโดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ / การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส / สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน Assumption College Thonburi
14 พฤษภาคม 2559  สิ้นสุด สัมมนาบุคลากร Assumption College Thonburi
14 พฤษภาคม 2559  สัมมนา วันที่ 4 ความสุข ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีราดา / นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ / เตรียมความพร้อมห้องเรียนและสำนักงาน Assumption College Thonburi
17 พฤษภาคม 2559  อธิการพบนักเรียน ป.1-ป.3 / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4-ม.6 Assumption College Thonburi
17 พฤษภาคม 2559  อธิการพบนักเรียน ป.1-ป.3 / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4-ม.6 Assumption College Thonburi
18 พฤษภาคม 2559  อธิการพบนักเรียน ม.4-ม.6 Assumption College Thonburi
19 พฤษภาคม 2559  วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียน / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.1 - ม.3 Assumption College Thonburi
19 พฤษภาคม 2559  วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียน / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.1 - ม.3 Assumption College Thonburi
21 พฤษภาคม 2559  Extreme Sat Assumption College Thonburi
21 พฤษภาคม 2559  ไม่มีเรียน Extreme Sat Assumption College Thonburi
23 พฤษภาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2559 Assumption College Thonburi
23 พฤษภาคม 2559  ประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
27 พฤษภาคม 2559  เลือกตั้งประธานสภานักเรียน Assumption College Thonburi
27 พฤษภาคม 2559  เลือกตั้งประธานสภานักเรียน Assumption College Thonburi
28 พฤษภาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ปีการศึกษา 2559 Assumption College Thonburi
28 พฤษภาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
28 พฤษภาคม 2559  Extreme Sat 1 Assumption College Thonburi
29 พฤษภาคม 2559  รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
29 พฤษภาคม 2559  รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
31 พฤษภาคม 2559  เดินรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" Assumption College Thonburi
31 พฤษภาคม 2559  เดินรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" Assumption College Thonburi
2 มิถุนายน 2559  รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1-3 ณ ศูนย์กำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป Assumption College Thonburi
2 มิถุนายน 2559  รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1-3 ณ ศูนย์กำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป Assumption College Thonburi
2 มิถุนายน 2559  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
2 มิถุนายน 2559  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
3 มิถุนายน 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
3 มิถุนายน 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
3 มิถุนายน 2559  ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล Assumption College Thonburi
3 มิถุนายน 2559  ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล Assumption College Thonburi
4 มิถุนายน 2559  ไม่มีเรียน Extreme Sat Assumption College Thonburi
4 มิถุนายน 2559  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 และ ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 Assumption College Thonburi
4 มิถุนายน 2559  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. / ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น. Assumption College Thonburi
6 มิถุนายน 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
7 มิถุนายน 2559  Extreme Sat Assumption College Thonburi
7 มิถุนายน 2559  รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
7 มิถุนายน 2559  รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
8 มิถุนายน 2559  สิ้นสุด Extreme Sat Assumption College Thonburi
8 มิถุนายน 2559  สิ้นสุด รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
9 มิถุนายน 2559  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 Assumption College Thonburi
9 มิถุนายน 2559  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 1 เวลา 08.00-10.00 น. ป.1-ป.6 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม / รอบ 2 เวลา 10.50-12.30น. ม.4-ม.6 ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / รอบ 3 เวลา 13.20-15.00 น. ม.1-ม.3 ณ หอประชุมหลุยส์ฯ Assumption College Thonburi
10 มิถุนายน 2559  พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Thonburi
10 มิถุนายน 2559  พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Thonburi
10 มิถุนายน 2559  สิ้นสุด ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล Assumption College Thonburi
10 มิถุนายน 2559  ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล Assumption College Thonburi
11 มิถุนายน 2559  Extreme Sat 2 Assumption College Thonburi
16 มิถุนายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 Assumption College Thonburi
16 มิถุนายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 Assumption College Thonburi
16 มิถุนายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 Assumption College Thonburi
16 มิถุนายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 Assumption College Thonburi
16 มิถุนายน 2559  อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" Assumption College Thonburi
16 มิถุนายน 2559  อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" Assumption College Thonburi
16 มิถุนายน 2559  กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน Assumption College Thonburi
16 มิถุนายน 2559  กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน Assumption College Thonburi
17 มิถุนายน 2559  สิ้นสุด อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" Assumption College Thonburi
17 มิถุนายน 2559  ฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง Assumption College Thonburi
17 มิถุนายน 2559  ฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง Assumption College Thonburi
17 มิถุนายน 2559  ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 59 เวลา 8.00 - 15.00 น. ใต้อาคารอัสสัมชัญ Assumption College Thonburi
17 มิถุนายน 2559  ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 59 เวลา 8.00 - 15.00 น. ใต้อาคารอัสสัมชัญ Assumption College Thonburi
17 มิถุนายน 2559  สิ้นสุด กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน Assumption College Thonburi
17 มิถุนายน 2559  กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน Assumption College Thonburi
18 มิถุนายน 2559  Extreme Sat 3 Assumption College Thonburi
18 มิถุนายน 2559  พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ Assumption College Thonburi
18 มิถุนายน 2559  พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ Assumption College Thonburi
22 มิถุนายน 2559  กิจกรรม " ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา " Assumption College Thonburi
24 มิถุนายน 2559  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม MEA ROAD SHOW เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 4 ให้กับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน จำนวน 150 คน เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร Assumption College Thonburi
24 มิถุนายน 2559  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม MEA ROAD SHOW เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 4 ให้กับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน จำนวน 150 คน เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคา Assumption College Thonburi
24 มิถุนายน 2559  คณะกรรมการสภานักเรียนพบผู้บริหารโรงเรียน Assumption College Thonburi
24 มิถุนายน 2559  คณะกรรมการสภานักเรียนพบผู้บริหารโรงเรียน Assumption College Thonburi
25 มิถุนายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
25 มิถุนายน 2559  Extreme Sat 4 Assumption College Thonburi
25 มิถุนายน 2559  กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองหลักสูตร English Program เพื่อให้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วันเสาร์ที่25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00- 11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 Assumption College Thonburi
25 มิถุนายน 2559  กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองหลักสูตร English Program เพื่อให้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วันเสาร์ที่25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00- 11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 Assumption College Thonburi
25 มิถุนายน 2559  ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน Nanmeebooks Learning Center ของนักเรียน English Program EP Extreame Sat เวลา 08.00-15.30 น. Assumption College Thonburi
25 มิถุนายน 2559  ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน Nanmeebooks Learning Center ของนักเรียน English Program EP Extreame Sat เวลา 08.00-15.30 น. Assumption College Thonburi
27 มิถุนายน 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
28 มิถุนายน 2559  กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ เวลา 09.20-10.20 น.และ 13.30-14.30 น. Assumption College Thonburi
1 กรกฎาคม 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี Assumption College Thonburi
1 กรกฎาคม 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
1 กรกฎาคม 2559   พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี Assumption College Thonburi
1 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม Assumption College Thonburi
1 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม Assumption College Thonburi
2 กรกฎาคม 2559  ไม่มีเรียน Extreme Sat Assumption College Thonburi
2 กรกฎาคม 2559  สิ้นสุด กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม Assumption College Thonburi
2 กรกฎาคม 2559  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและทุนการศึกษา Assumption College Thonburi
2 กรกฎาคม 2559  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและทุนการศึกษา Assumption College Thonburi
4 กรกฎาคม 2559  งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
4 กรกฎาคม 2559  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
5 กรกฎาคม 2559  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
6 กรกฎาคม 2559  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
7 กรกฎาคม 2559  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
8 กรกฎาคม 2559  งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
8 กรกฎาคม 2559  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
8 กรกฎาคม 2559  ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ Assumption College Thonburi
8 กรกฎาคม 2559  ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ Assumption College Thonburi
8 กรกฎาคม 2559  วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ Assumption College Thonburi
8 กรกฎาคม 2559  ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมสัปดาห์เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.20 น. นักเรียนทุกระดับชั้น ชมประวัติและผลงานของนักบุญหลุยส์ มารีฯ และร่วมร้องเพลง สดุดีนักบุญมงฟอร์ต และ เพลง Glory to Montfort ในห้องเรียน Assumption College Thonburi
9 กรกฎาคม 2559  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ Assumption College Thonburi
9 กรกฎาคม 2559  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ Assumption College Thonburi
9 กรกฎาคม 2559  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป Assumption College Thonburi
9 กรกฎาคม 2559  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป Assumption College Thonburi
9 กรกฎาคม 2559  Extreme Sat 5 Assumption College Thonburi
11 กรกฎาคม 2559  ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 Assumption College Thonburi
11 กรกฎาคม 2559  ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 Assumption College Thonburi
12 กรกฎาคม 2559  ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559 งานนิทรรศการเทิดเกียรติ นักบุญหลุยส์ฯ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ Assumption College Thonburi
12 กรกฎาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
13 กรกฎาคม 2559  ให้ความรู้กับนักเรียนหญิง ม.4-ม.6 เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร Assumption College Thonburi
13 กรกฎาคม 2559  ให้ความรู้กับนักเรียนหญิง ม.4-ม.6 เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร Assumption College Thonburi
13 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา Assumption College Thonburi
13 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เวลา 13.00 น. ผู้แทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี Assumption College Thonburi
14 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เวลา 08.20 น. ผู้แทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในชุมชน จำนวน 9 แห่ง Assumption College Thonburi
15 กรกฎาคม 2559  ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 59 เวลา 07.50 น. นักเรียนชั้น ป.5 ม.2 และ ม.5 เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ Assumption College Thonburi
16 กรกฎาคม 2559  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ Assumption College Thonburi
16 กรกฎาคม 2559  สิ้นสุด การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป Assumption College Thonburi
16 กรกฎาคม 2559  ฟังผลตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. รพ.พญาไท 3 Assumption College Thonburi
16 กรกฎาคม 2559  พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพบุคลากรปี 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น.โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ รพ.พญาไท 3 Assumption College Thonburi
16 กรกฎาคม 2559  Extreme Sat 6 Assumption College Thonburi
18 กรกฎาคม 2559  วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 วันหยุดพิเศษ (ตามรัฐบาลประกาศแจ้ง) Assumption College Thonburi
18 กรกฎาคม 2559  วันอาสาฬหบูชา (หยุด) Assumption College Thonburi
19 กรกฎาคม 2559  วันอาสาฬหบูชา (หยุด) Assumption College Thonburi
20 กรกฎาคม 2559  วันเข้าพรรษา (หยุด) Assumption College Thonburi
20 กรกฎาคม 2559  วันเข้าพรรษา (หยุด) Assumption College Thonburi
21 กรกฎาคม 2559  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.10-09.50 น. ณ อาคารอัสสัมชัญ Assumption College Thonburi
21 กรกฎาคม 2559  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.10-09.50 น. ณ อาคารอัสสัมชัญ Assumption College Thonburi
22 กรกฎาคม 2559  สิ้นสุด ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 Assumption College Thonburi
22 กรกฎาคม 2559  วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 Assumption College Thonburi
23 กรกฎาคม 2559  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และ สอวน. มัธยมศึกษาปีที่1 – 2 เข้าร่วมโครงการ Thailand STEM Festival 2016 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม Assumption College Thonburi
23 กรกฎาคม 2559  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และ สอวน. มัธยมศึกษาปีที่1 – 2 เข้าร่วมโครงการ Thailand STEM Festival 2016 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม Assumption College Thonburi
23 กรกฎาคม 2559  Extreme Sat 7 Assumption College Thonburi
25 กรกฎาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
25 กรกฎาคม 2559  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 Assumption College Thonburi
25 กรกฎาคม 2559  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 ป.1 - ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1- ม.3 สอบ / ม.4 - ม.6 หยุด Assumption College Thonburi
26 กรกฎาคม 2559  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 เรียน / ม.1- ม.3 หยุด / ม.4 - ม.6 สอบ Assumption College Thonburi
27 กรกฎาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1/2559 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอร์หนแมรี่ Assumption College Thonburi
27 กรกฎาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1/2559 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอร์หนแมรี่ Assumption College Thonburi
27 กรกฎาคม 2559  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 สอบ / ม.1- ม.3 สอบ / ม.4 - ม.6 หยุด Assumption College Thonburi
28 กรกฎาคม 2559  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 หยุด / ม.1- ม.3 หยุด / ม.4 - ม.6 สอบ Assumption College Thonburi
29 กรกฎาคม 2559  สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 Assumption College Thonburi
29 กรกฎาคม 2559  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 สอบ/ ม.1- ม.3 หยุด/ ม.4 - ม.6 สอบ Assumption College Thonburi
30 กรกฎาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 3/2559 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
30 กรกฎาคม 2559  Extreme Sat 8 Assumption College Thonburi
31 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมปันน้ำใจแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยรถตู้รับส่งนักเรียนจะออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 06.00 น. Assumption College Thonburi
31 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมปันน้ำใจแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยรถตู้รับส่งนักเรียนจะออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 06.00 น. Assumption College Thonburi
1 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงงาน ปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี วันพุธที่10 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
2 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และกลับถึงโรงเรี ยน เวลาประมาณ 15.30 น Assumption College Thonburi
2 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 15.30 Assumption College Thonburi
2 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน และพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. Assumption College Thonburi
3 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน และพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. Assumption College Thonburi
5 สิงหาคม 2559  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิทันตสาธารณสุขบริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนช้นั ป.1-2 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Assumption College Thonburi
5 สิงหาคม 2559  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิทันตสาธารณสุขบริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนช้นั ป.1-2 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Assumption College Thonburi
5 สิงหาคม 2559  ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
5 สิงหาคม 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
5 สิงหาคม 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
6 สิงหาคม 2559  กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 Assumption College Thonburi
6 สิงหาคม 2559  กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 Assumption College Thonburi
6 สิงหาคม 2559  “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”ของนักเรียนระดับช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 วิทยากรนายภราดร เทพสุภา บล็อกเกอร์ทางด้านการศึกษา เจ้าของเว็บไซต์ รู้ลึก รู้จริง P’D0me.com และบรรณาธิการเว็บไซต์ Eduzone.com วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
6 สิงหาคม 2559   “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”ของนักเรียนระดับช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 วิทยากรนายภราดร เทพสุภา บล็อกเกอร์ทางด้านการศึกษา เจ้าของเว็บไซต์ รู้ลึก รู้จริง P’D0me.com และบรรณาธิการเว็บไซต์ Eduzone.com วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
6 สิงหาคม 2559  Extreme Sat 9 Assumption College Thonburi
8 สิงหาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2559 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
8 สิงหาคม 2559  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 Assumption College Thonburi
8 สิงหาคม 2559  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 Assumption College Thonburi
9 สิงหาคม 2559   ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สยาม - โอเชี่ยนเวิล์ด และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
9 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร Assumption College Thonburi
9 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สยาม - โอเชี่ยนเวิล์ด และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
10 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวัง บางปะอิน พระราชวังโบราณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-16.00 น Assumption College Thonburi
10 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ณ โรงงาน ปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี วันพุธที่10 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
10 สิงหาคม 2559  โรงเรียนนำนักเรียนดนตรีไทยร่วมแสดงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 19.40-19.50 น./ ซ้อมวันที่ 8-9 สิงหาคม 59 เวลา15.10-16.00 น. Assumption College Thonburi
10 สิงหาคม 2559  สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
10 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวัง บางปะอิน พระราชวังโบราณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-16.00 น Assumption College Thonburi
10 สิงหาคม 2559  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ Assumption College Thonburi
11 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนนงนุช และตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
11 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนนงนุช และตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
11 สิงหาคม 2559  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 07.40-08.50 น. Assumption College Thonburi
11 สิงหาคม 2559  งานรำลึกพระคุณแม่ Assumption College Thonburi
11 สิงหาคม 2559  งานรำลึกพระคุณแม่ Assumption College Thonburi
12 สิงหาคม 2559  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (หยุด) Assumption College Thonburi
12 สิงหาคม 2559  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (หยุด) Assumption College Thonburi
13 สิงหาคม 2559  ไม่มีเรียน Extreme Sat (หยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมฯ) Assumption College Thonburi
15 สิงหาคม 2559  พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ Assumption College Thonburi
15 สิงหาคม 2559  พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ Assumption College Thonburi
17 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง 5) จ.ปทุมธานี วันพุธที่17 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
17 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง 5) จ.ปทุมธานี วันพุธที่17 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
18 สิงหาคม 2559  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACT Memorial Teachers Golf Championship" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สนาม กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
18 สิงหาคม 2559  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACT Memorial Teachers Golf Championship" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สนาม กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม Assumption College Thonburi
19 สิงหาคม 2559  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ Assumption College Thonburi
19 สิงหาคม 2559  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ Assumption College Thonburi
19 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดบางแคน้อย ค่ายบางกุ้ง อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำสี่ภาค จ.สมุทรสงคราม Assumption College Thonburi
19 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Thonburi
20 สิงหาคม 2559  กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 Assumption College Thonburi
20 สิงหาคม 2559  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-12.00 น. Assumption College Thonburi
20 สิงหาคม 2559  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-12.00 น. Assumption College Thonburi
20 สิงหาคม 2559  Extreme Sat 10 Assumption College Thonburi
23 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Thonburi
23 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Thonburi
23 สิงหาคม 2559  ซ้อมขบวนพาเหรด Assumption College Thonburi
23 สิงหาคม 2559  ซ้อมขบวนพาเหรด Assumption College Thonburi
25 สิงหาคม 2559  พิธีไหว้ครูดนตรีไทย Assumption College Thonburi
25 สิงหาคม 2559  พิธีไหว้ครูดนตรีไทย Assumption College Thonburi
25 สิงหาคม 2559  พิธีไหว้ครูดนตรีไทย Assumption College Thonburi
25 สิงหาคม 2559  ซ้อมใหญ่กรีฑาสี Assumption College Thonburi
25 สิงหาคม 2559  ซ้อมใหญ่กรีฑาสี Assumption College Thonburi
26 สิงหาคม 2559  การแข่งขันกรีฑาสี Assumption College Thonburi
26 สิงหาคม 2559  การแข่งขันกรีฑาสี ระดับชั้น ป.4 - ม.6 Assumption College Thonburi
27 สิงหาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 4/2559 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
27 สิงหาคม 2559  ไม่มีเรียน Extreme Sat (แข่งกรีฑาสีนักเรียน ป.1-ป.3) Assumption College Thonburi
27 สิงหาคม 2559  การแข่งขันกรีฑาสี ระดับชั้น ป.1 - ป.3 Assumption College Thonburi
29 สิงหาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
30 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ เมืองจ าลอง ตลาดน ้าสี่ภาค และ Art in Paradise ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 Assumption College Thonburi
31 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บึงฉวาก ตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
31 สิงหาคม 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บึงฉวาก ตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 Assumption College Thonburi
2 กันยายน 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถม Assumption College Thonburi
2 กันยายน 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถม Assumption College Thonburi
2 กันยายน 2559  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สอวน. Assumption College Thonburi
2 กันยายน 2559  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สอวน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 –2 ทัศนศึกษาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 07.00-17.00 น. Assumption College Thonburi
3 กันยายน 2559  Assumption Thonburi Climbing Championship # 4 Assumption College Thonburi
3 กันยายน 2559  Assumption Thonburi Climbing Championship # 4 Assumption College Thonburi
3 กันยายน 2559  ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. Assumption College Thonburi
3 กันยายน 2559  ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. Assumption College Thonburi
3 กันยายน 2559  กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 Assumption College Thonburi
3 กันยายน 2559  การแข่งขันปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Climbing Championship 2016 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ Assumption College Thonburi
3 กันยายน 2559  การแข่งขันปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Climbing Championship 2016 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ Assumption College Thonburi
3 กันยายน 2559  Extreme Sat 11 Assumption College Thonburi
6 กันยายน 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 Assumption College Thonburi
8 กันยายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 Assumption College Thonburi
9 กันยายน 2559  เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Assumption College Thonburi
9 กันยายน 2559  เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Assumption College Thonburi
9 กันยายน 2559  เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Assumption College Thonburi
9 กันยายน 2559  ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ เมืองจำลอง ตลาดน้ำสี่ภาค และ Art in Paradise วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 Assumption College Thonburi
10 กันยายน 2559  สิ้นสุด ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. Assumption College Thonburi
10 กันยายน 2559  ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. Assumption College Thonburi
10 กันยายน 2559  กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 Assumption College Thonburi
10 กันยายน 2559  สิ้นสุด เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Assumption College Thonburi
10 กันยายน 2559  สิ้นสุด เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Assumption College Thonburi
10 กันยายน 2559  เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Assumption College Thonburi
10 กันยายน 2559  Extreme Sat 12 Assumption College Thonburi
12 กันยายน 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559 ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
15 กันยายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 Assumption College Thonburi
15 กันยายน 2559   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 ก.ย.2559 Assumption College Thonburi
17 กันยายน 2559  Extreme Sat 13 Assumption College Thonburi
20 กันยายน 2559  ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปทัศนศึกษา St. Anton International Consultants ประเทศนิวซีแลนด์ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา16.00 - 17.00 น.ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ Assumption College Thonburi
20 กันยายน 2559  ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปทัศนศึกษา St. Anton International Consultants ประเทศนิวซีแลนด์ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา16.00 - 17.00 น.ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ Assumption College Thonburi
23 กันยายน 2559  สอบปลายภาค 1/2559 Assumption College Thonburi
23 กันยายน 2559  สอบปลายภาค 1/2559 ป.1 - ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1 - ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ Assumption College Thonburi
24 กันยายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 5/2559 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
24 กันยายน 2559  Extreme Sat 14 Assumption College Thonburi
26 กันยายน 2559  สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด Assumption College Thonburi
26 กันยายน 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2559 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
27 กันยายน 2559  สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ Assumption College Thonburi
28 กันยายน 2559  สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด Assumption College Thonburi
29 กันยายน 2559  สอบปลายภาค 1/2559 ป.1- ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด Assumption College Thonburi
30 กันยายน 2559  สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ Assumption College Thonburi
30 กันยายน 2559  สิ้นสุด กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 Assumption College Thonburi
1 ตุลาคม 2559  ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ Assumption College Thonburi
1 ตุลาคม 2559  ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ Assumption College Thonburi
3 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
3 ตุลาคม 2559  วันแรกเปิด October Course Assumption College Thonburi
3 ตุลาคม 2559  สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ Assumption College Thonburi
3 ตุลาคม 2559  วันที่ 1 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ Assumption College Thonburi
4 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
4 ตุลาคม 2559  วันที่ 2 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ Assumption College Thonburi
4 ตุลาคม 2559  พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2559 Assumption College Thonburi
4 ตุลาคม 2559  พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2559 Assumption College Thonburi
5 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
5 ตุลาคม 2559  สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ Assumption College Thonburi
5 ตุลาคม 2559  วันที่ 3 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ Assumption College Thonburi
6 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
7 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
8 ตุลาคม 2559  อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร Assumption College Thonburi
8 ตุลาคม 2559  อบรมคุณธรรมจริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน 08.30 - 12.00 น. Assumption College Thonburi
10 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
11 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
12 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
12 ตุลาคม 2559  พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Bounce Inc Thailand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เวลา 08.00 น. - 15.30 น Assumption College Thonburi
12 ตุลาคม 2559  พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Bounce Inc Thailand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เวลา 08.00 น. - 15.30 น Assumption College Thonburi
13 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
13 ตุลาคม 2559  ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี Assumption College Thonburi
13 ตุลาคม 2559  ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี Assumption College Thonburi
14 ตุลาคม 2559  สิ้นสุด October Course Assumption College Thonburi
14 ตุลาคม 2559  October Course Assumption College Thonburi
14 ตุลาคม 2559  สิ้นสุด ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี Assumption College Thonburi
14 ตุลาคม 2559  ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี Assumption College Thonburi
15 ตุลาคม 2559  กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก Assumption College Thonburi
15 ตุลาคม 2559  กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก Assumption College Thonburi
15 ตุลาคม 2559  กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก Assumption College Thonburi
15 ตุลาคม 2559  การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 Assumption College Thonburi
15 ตุลาคม 2559  การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 Assumption College Thonburi
16 ตุลาคม 2559  การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 Assumption College Thonburi
16 ตุลาคม 2559  การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 Assumption College Thonburi
16 ตุลาคม 2559  วันออกพรรษา Assumption College Thonburi
16 ตุลาคม 2559  วันออกพรรษา Assumption College Thonburi
17 ตุลาคม 2559  โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 Assumption College Thonburi
17 ตุลาคม 2559  โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 Assumption College Thonburi
18 ตุลาคม 2559  สิ้นสุด โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 Assumption College Thonburi
20 ตุลาคม 2559  โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Assumption College Thonburi
20 ตุลาคม 2559  โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Assumption College Thonburi
21 ตุลาคม 2559  กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Assumption College Thonburi
21 ตุลาคม 2559  กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Assumption College Thonburi
21 ตุลาคม 2559  โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Assumption College Thonburi
21 ตุลาคม 2559  สิ้นสุด ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ Assumption College Thonburi
21 ตุลาคม 2559  ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ Assumption College Thonburi
22 ตุลาคม 2559  สิ้นสุด กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Assumption College Thonburi
22 ตุลาคม 2559  กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Assumption College Thonburi
22 ตุลาคม 2559  สิ้นสุด โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Assumption College Thonburi
22 ตุลาคม 2559  โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Assumption College Thonburi
23 ตุลาคม 2559  วันปิยมหาราช Assumption College Thonburi
23 ตุลาคม 2559  วันปิยมหาราช Assumption College Thonburi
24 ตุลาคม 2559  หยุดชดเชยวันปิยมหาราช Assumption College Thonburi
24 ตุลาคม 2559  หยุดชดเชยวันปิยมหาราช Assumption College Thonburi
24 ตุลาคม 2559  หยุดชดเชยวันปิยมหาราช Assumption College Thonburi
25 ตุลาคม 2559  เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 Assumption College Thonburi
25 ตุลาคม 2559  เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 Assumption College Thonburi
25 ตุลาคม 2559  จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
25 ตุลาคม 2559  จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
29 ตุลาคม 2559  EXTREME SAT Assumption College Thonburi
29 ตุลาคม 2559  EXTREME SAT 1 Assumption College Thonburi
29 ตุลาคม 2559  สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
30 ตุลาคม 2559  สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 Assumption College Thonburi
31 ตุลาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2559 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
31 ตุลาคม 2559  สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 Assumption College Thonburi
1 พฤศจิกายน 2559  สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 Assumption College Thonburi
4 พฤศจิกายน 2559  เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-ม.6 วันที่ 4 พ.ย.59 ณ บ้านนักบวช 4 คณะ อำเภอสามพราม จังหวัดนครปฐม Assumption College Thonburi
4 พฤศจิกายน 2559  เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-ม.6 วันที่ 4 พ.ย.59 ณ บ้านนักบวช 4 คณะ อำเภอสามพราม จังหวัดนครปฐม Assumption College Thonburi
4 พฤศจิกายน 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
4 พฤศจิกายน 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
5 พฤศจิกายน 2559  แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Assumption College Thonburi
5 พฤศจิกายน 2559  แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลระดับมัธยมศึกษา 09.00 น. – 16.00 น. สถานที่ Blu o Bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย Assumption College Thonburi
5 พฤศจิกายน 2559  EXTREME SAT 2 Assumption College Thonburi
6 พฤศจิกายน 2559  แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Assumption College Thonburi
6 พฤศจิกายน 2559  แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลระดับประถมศึกษา 09.00 น. – 16.00 น. สถานที่Blu o Bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย Assumption College Thonburi
12 พฤศจิกายน 2559  งานการ่าดินเนอร์ ครบรอบ 30 ปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00-21.30 น. Assumption College Thonburi
12 พฤศจิกายน 2559  ประกาศผลสอบภาค 1/2559 Assumption College Thonburi
12 พฤศจิกายน 2559  ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2559 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ปกครอง ป.1-ป.5 พบครูประจำชั้นและรับผลที่ห้องเรียน / เวลา 09.00-10.30 น.ผู้ปกครอง ป.6 ประชุมเรื่องศึกษาต่อ ม.1 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ / เวลา 13.00-15.00 น. ผู้ปกครอง ม.1, ม.2 ,ม.4. ม.5 และ ม.6 พบครูประจำชั้นรับผลที่ห้องเรียน / เวลา 13.00-14.30 น.ผู้ปกครอง ม.3 ประชุมที่หอประชุมหลุยส์ มารีฯ เรื่องเรียนต่อ ม.4 Assumption College Thonburi
12 พฤศจิกายน 2559  ประชุมผู้ปกครอง ป.6, ม.3 ชี้แจงเรื่องเรียนต่อปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
14 พฤศจิกายน 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2559 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
14 พฤศจิกายน 2559  รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2559 Assumption College Thonburi
14 พฤศจิกายน 2559  สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) Assumption College Thonburi
14 พฤศจิกายน 2559  สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) Assumption College Thonburi
15 พฤศจิกายน 2559  ตรวจประเมิน BSG Assumption College Thonburi
15 พฤศจิกายน 2559  ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 Assumption College Thonburi
16 พฤศจิกายน 2559  ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 Assumption College Thonburi
17 พฤศจิกายน 2559  ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 Assumption College Thonburi
18 พฤศจิกายน 2559  สิ้นสุด ตรวจประเมิน BSG Assumption College Thonburi
18 พฤศจิกายน 2559  ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 Assumption College Thonburi
19 พฤศจิกายน 2559  เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 Assumption College Thonburi
19 พฤศจิกายน 2559  เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 Assumption College Thonburi
19 พฤศจิกายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 6/2559 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
19 พฤศจิกายน 2559  EXTREME SAT 3 Assumption College Thonburi
19 พฤศจิกายน 2559  สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) Assumption College Thonburi
24 พฤศจิกายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 พ.ย.2559 Assumption College Thonburi
24 พฤศจิกายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2559 Assumption College Thonburi
25 พฤศจิกายน 2559  พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต ร.6 Assumption College Thonburi
26 พฤศจิกายน 2559  EXTREME SAT 4 Assumption College Thonburi
28 พฤศจิกายน 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
28 พฤศจิกายน 2559  วันวิชาการ Assumption College Thonburi
28 พฤศจิกายน 2559  วันวิชาการ Assumption College Thonburi
28 พฤศจิกายน 2559  เทศกาลดนตรี Assumption College Thonburi
28 พฤศจิกายน 2559  เทศกาลดนตรี Assumption College Thonburi
29 พฤศจิกายน 2559  การแสดงดนตรีของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 Assumption College Thonburi
29 พฤศจิกายน 2559  การแสดงดนตรีของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 Assumption College Thonburi
30 พฤศจิกายน 2559  เทศกาลดนตรี Assumption College Thonburi
30 พฤศจิกายน 2559  ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
30 พฤศจิกายน 2559  ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
1 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) Assumption College Thonburi
1 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
1 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
1 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
1 ธันวาคม 2559  ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  กิจกรรมวันพ่อ Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  กิจกรรมวันพ่อ Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
2 ธันวาคม 2559  ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
3 ธันวาคม 2559  EXTREME SAT 5 Assumption College Thonburi
3 ธันวาคม 2559  ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
4 ธันวาคม 2559  ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
5 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
5 ธันวาคม 2559  หยุด วันพ่อแห่งชาติ Assumption College Thonburi
5 ธันวาคม 2559  หยุด วันพ่อแห่งชาติ Assumption College Thonburi
5 ธันวาคม 2559  สิ้นสุด ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
5 ธันวาคม 2559  ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
6 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
7 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
7 ธันวาคม 2559  โครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่7 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30-15.30 น. Assumption College Thonburi
7 ธันวาคม 2559  โครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่7 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30-15.30 น. Assumption College Thonburi
8 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
9 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
9 ธันวาคม 2559  รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
9 ธันวาคม 2559   รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 เว้นวันหยุด Assumption College Thonburi
9 ธันวาคม 2559  วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ Assumption College Thonburi
9 ธันวาคม 2559  วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ Assumption College Thonburi
9 ธันวาคม 2559  วจนพิธีกรรมเปิดเทศกำลพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
9 ธันวาคม 2559  วจนพิธีกรรมเปิดเทศกำลพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
10 ธันวาคม 2559  วันรัฐธรรมนูญ เรียนชดเชย October Course ครั้งที่ 10 (ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2559) Assumption College Thonburi
10 ธันวาคม 2559  วันรัฐธรรมนูญ เรียนชดเชย October Course ครั้งที่ 10 (ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2559) Assumption College Thonburi
12 ธันวาคม 2559  วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ Assumption College Thonburi
15 ธันวาคม 2559  สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
16 ธันวาคม 2559  ประกาศผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
16 ธันวาคม 2559  สอบกลางภาค 2/2559 Assumption College Thonburi
16 ธันวาคม 2559  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
17 ธันวาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 7/2559 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
17 ธันวาคม 2559  EXTREME SAT 6 Assumption College Thonburi
19 ธันวาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2559 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
19 ธันวาคม 2559  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
20 ธันวาคม 2559  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
21 ธันวาคม 2559  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
22 ธันวาคม 2559  สิ้นสุด สอบกลางภาค 2/2559 Assumption College Thonburi
22 ธันวาคม 2559  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 Assumption College Thonburi
23 ธันวาคม 2559  งานคริสต์มาสแฟร์ Assumption College Thonburi
23 ธันวาคม 2559  สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร Assumption College Thonburi
23 ธันวาคม 2559  สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร Assumption College Thonburi
23 ธันวาคม 2559  สิ้นสุด ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
23 ธันวาคม 2559  ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 Assumption College Thonburi
24 ธันวาคม 2559  สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน Assumption College Thonburi
24 ธันวาคม 2559  สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน Assumption College Thonburi
26 ธันวาคม 2559  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
26 ธันวาคม 2559  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
27 ธันวาคม 2559  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
28 ธันวาคม 2559  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
29 ธันวาคม 2559  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
30 ธันวาคม 2559  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
31 ธันวาคม 2559  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
1 มกราคม 2560  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
2 มกราคม 2560  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
3 มกราคม 2560  หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 Assumption College Thonburi
4 มกราคม 2560  เปิดเรียนตามปกติ Assumption College Thonburi
4 มกราคม 2560  เปิดเรียนตามปกติ Assumption College Thonburi
4 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Assumption College Thonburi
4 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2 Assumption College Thonburi
5 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3 Assumption College Thonburi
6 มกราคม 2560  มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
6 มกราคม 2560   มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
6 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1 Assumption College Thonburi
7 มกราคม 2560  EXTREME SAT 7 Assumption College Thonburi
9 มกราคม 2560  สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
9 มกราคม 2560  สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
9 มกราคม 2560  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2559 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
9 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 Assumption College Thonburi
10 มกราคม 2560  สิ้นสุด สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
10 มกราคม 2560  สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
10 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 Assumption College Thonburi
11 มกราคม 2560  รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
11 มกราคม 2560  รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
11 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 Assumption College Thonburi
11 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 Assumption College Thonburi
12 มกราคม 2560  สิ้นสุด รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
12 มกราคม 2560  รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
12 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 Assumption College Thonburi
12 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 Assumption College Thonburi
13 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 Assumption College Thonburi
13 มกราคม 2560  กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก Assumption College Thonburi
13 มกราคม 2560  กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก Assumption College Thonburi
13 มกราคม 2560  ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี Assumption College Thonburi
13 มกราคม 2560  ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี Assumption College Thonburi
14 มกราคม 2560  กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 Assumption College Thonburi
14 มกราคม 2560  กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 Assumption College Thonburi
14 มกราคม 2560  ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี Assumption College Thonburi
15 มกราคม 2560  สิ้นสุด กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 Assumption College Thonburi
15 มกราคม 2560  กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 Assumption College Thonburi
15 มกราคม 2560  สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี Assumption College Thonburi
15 มกราคม 2560  ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี Assumption College Thonburi
15 มกราคม 2560  ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) ม.4 – 6 วันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ Kensington English Garden Resort KhaoYai จังหวัดนครราชสีมา Assumption College Thonburi
16 มกราคม 2560  (หยุด) วันครู Assumption College Thonburi
16 มกราคม 2560  วันครู (หยุด) Assumption College Thonburi
16 มกราคม 2560  วันครู (หยุด) Assumption College Thonburi
17 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 Assumption College Thonburi
17 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 Assumption College Thonburi
17 มกราคม 2560  สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) ม.4 – 6 วันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ Kensington English Garden Resort KhaoYai จังหวัดนครราชสีมา Assumption College Thonburi
18 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 Assumption College Thonburi
18 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 Assumption College Thonburi
19 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 Assumption College Thonburi
19 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 Assumption College Thonburi
20 มกราคม 2560  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม Assumption College Thonburi
20 มกราคม 2560  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม Assumption College Thonburi
20 มกราคม 2560  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
20 มกราคม 2560  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
20 มกราคม 2560  อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ม.1 –6 จำนวน 86คน วันที่20 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
20 มกราคม 2560  อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นักเรียน ม.1 –6 จำนวน 86 คน วันที่20 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
21 มกราคม 2560  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
21 มกราคม 2560  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
21 มกราคม 2560  EXTREME SAT 8 Assumption College Thonburi
22 มกราคม 2560  สิ้นสุด รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
22 มกราคม 2560  สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
22 มกราคม 2560  สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
23 มกราคม 2560  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
23 มกราคม 2560  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
23 มกราคม 2560  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2559 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
25 มกราคม 2560  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
25 มกราคม 2560  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
25 มกราคม 2560  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
26 มกราคม 2560  ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017 มัธยมศึกษาปี ที่ 1- 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม Assumption College Thonburi
27 มกราคม 2560  สิ้นสุด สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
27 มกราคม 2560  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 Assumption College Thonburi
27 มกราคม 2560  งานการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DAY Assumption College Thonburi
27 มกราคม 2560  งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DA Assumption College Thonburi
28 มกราคม 2560   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 8/2559 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
28 มกราคม 2560  EXTREME SAT 9 Assumption College Thonburi
28 มกราคม 2560  งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 Assumption College Thonburi
28 มกราคม 2560  งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 Assumption College Thonburi
30 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 Assumption College Thonburi
30 มกราคม 2560  มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
31 มกราคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 Assumption College Thonburi
31 มกราคม 2560  สิ้นสุด มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
31 มกราคม 2560  มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
31 มกราคม 2560  นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. Assumption College Thonburi
31 มกราคม 2560  นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. Assumption College Thonburi
1 กุมภาพันธ์ 2560  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 Assumption College Thonburi
1 กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Assumption College Thonburi
1 กุมภาพันธ์ 2560  นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. Assumption College Thonburi
2 กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. Assumption College Thonburi
2 กุมภาพันธ์ 2560  นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. Assumption College Thonburi
3 กุมภาพันธ์ 2560  มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
3 กุมภาพันธ์ 2560  มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi
3 กุมภาพันธ์ 2560  งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 Assumption College Thonburi
3 กุมภาพันธ์ 2560  งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 Assumption College Thonburi
4 กุมภาพันธ์ 2560  EXTREME SAT 10 Assumption College Thonburi
4 กุมภาพันธ์ 2560  งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 Assumption College Thonburi
4 กุมภาพันธ์ 2560  สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ Assumption College Thonburi
4 กุมภาพันธ์ 2560  สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ Assumption College Thonburi
5 กุมภาพันธ์ 2560  สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ Assumption College Thonburi
6 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
6 กุมภาพันธ์ 2560  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จ.นครปฐม Assumption College Thonburi
6 กุมภาพันธ์ 2560  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จ.นครปฐม Assumption College Thonburi
8 กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 Assumption College Thonburi
8 กุมภาพันธ์ 2560  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 Assumption College Thonburi
8 กุมภาพันธ์ 2560  ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 Assumption College Thonburi
8 กุมภาพันธ์ 2560  ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 Assumption College Thonburi
9 กุมภาพันธ์ 2560  ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 Assumption College Thonburi
10 กุมภาพันธ์ 2560  ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 Assumption College Thonburi
10 กุมภาพันธ์ 2560  โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก Assumption College Thonburi
10 กุมภาพันธ์ 2560  โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก Assumption College Thonburi
11 กุมภาพันธ์ 2560  วันมาฆบูชา (หยุด) Assumption College Thonburi
11 กุมภาพันธ์ 2560  วันมาฆบูชา (หยุด) Assumption College Thonburi
11 กุมภาพันธ์ 2560  ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 Assumption College Thonburi
11 กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก Assumption College Thonburi
11 กุมภาพันธ์ 2560  โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก Assumption College Thonburi
12 กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 Assumption College Thonburi
12 กุมภาพันธ์ 2560  ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 Assumption College Thonburi
13 กุมภาพันธ์ 2560  หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (หยุด) Assumption College Thonburi
16 กุมภาพันธ์ 2560  สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 Assumption College Thonburi
16 กุมภาพันธ์ 2560  สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 Assumption College Thonburi
17 กุมภาพันธ์ 2560  สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 Assumption College Thonburi
18 กุมภาพันธ์ 2560  EXTREME SAT 11 Assumption College Thonburi
18 กุมภาพันธ์ 2560  พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น Assumption College Thonburi
18 กุมภาพันธ์ 2560  พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น Assumption College Thonburi
18 กุมภาพันธ์ 2560  สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ Assumption College Thonburi
19 กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ Assumption College Thonburi
19 กุมภาพันธ์ 2560  สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ Assumption College Thonburi
20 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2559 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 Assumption College Thonburi
20 กุมภาพันธ์ 2560  พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับ ม.3 แผนการเรียน Bell ประจำปีการศึกษา 2559 Assumption College Thonburi
20 กุมภาพันธ์ 2560  พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับ ม.3 แผนการเรียน Bell ประจำปีการศึกษา 2559 Assumption College Thonburi
20 กุมภาพันธ์ 2560  สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 Assumption College Thonburi
20 กุมภาพันธ์ 2560  สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 Assumption College Thonburi
23 กุมภาพันธ์ 2560  สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 Assumption College Thonburi
23 กุมภาพันธ์ 2560  สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 /วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60 สอบ ป.1 ป.2 / วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60 // ป.1 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.2-ป.4 สอบ อ่านคล่องเขียนคล่อง Assumption College Thonburi
23 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 ก.พ.2560 Assumption College Thonburi
24 กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 Assumption College Thonburi
24 กุมภาพันธ์ 2560  สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 /วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60 สอบ ป.1 ป.2 / วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60 // ป.1 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.2-ป.4 สอบ อ่านคล่องเขียนคล่อง Assumption College Thonburi
24 กุมภาพันธ์ 2560  พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา Assumption College Thonburi
24 กุมภาพันธ์ 2560  พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา Assumption College Thonburi
24 กุมภาพันธ์ 2560  งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ Assumption College Thonburi
24 กุมภาพันธ์ 2560  งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ Assumption College Thonburi
25 กุมภาพันธ์ 2560   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 9/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
25 กุมภาพันธ์ 2560  EXTREME SAT 12 Assumption College Thonburi
27 กุมภาพันธ์ 2560  สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ Assumption College Thonburi
27 กุมภาพันธ์ 2560  สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ Assumption College Thonburi
28 กุมภาพันธ์ 2560  สิ้นสุด สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ Assumption College Thonburi
28 กุมภาพันธ์ 2560  สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ Assumption College Thonburi
4 มีนาคม 2560   EXTREME SAT 13 Assumption College Thonburi
4 มีนาคม 2560  Extreme Sat Assumption College Thonburi
6 มีนาคม 2560  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 Assumption College Thonburi
6 มีนาคม 2560  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 Assumption College Thonburi
7 มีนาคม 2560  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 Assumption College Thonburi
8 มีนาคม 2560  สอบ NT ชั้น ป.3 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 Assumption College Thonburi
8 มีนาคม 2560  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 Assumption College Thonburi
9 มีนาคม 2560  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 Assumption College Thonburi
10 มีนาคม 2560  สิ้นสุด สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 Assumption College Thonburi
10 มีนาคม 2560  สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 Assumption College Thonburi
11 มีนาคม 2560  โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช Assumption College Thonburi
11 มีนาคม 2560  โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช Assumption College Thonburi
11 มีนาคม 2560  เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 Assumption College Thonburi
11 มีนาคม 2560   สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
12 มีนาคม 2560  โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
12 มีนาคม 2560  โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560 (8 สัปดาห์) Assumption College Thonburi
12 มีนาคม 2560   สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
12 มีนาคม 2560  นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก Assumption College Thonburi
12 มีนาคม 2560  นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก Assumption College Thonburi
13 มีนาคม 2560  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Assumption College Thonburi
13 มีนาคม 2560  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Assumption College Thonburi
13 มีนาคม 2560   สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
13 มีนาคม 2560  โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA Assumption College Thonburi
13 มีนาคม 2560  โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA Assumption College Thonburi
14 มีนาคม 2560  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Assumption College Thonburi
14 มีนาคม 2560   สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
15 มีนาคม 2560  สิ้นสุด โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Assumption College Thonburi
15 มีนาคม 2560  โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Assumption College Thonburi
15 มีนาคม 2560  STEM CAMP Assumption College Thonburi
15 มีนาคม 2560  STEM CAMP Assumption College Thonburi
15 มีนาคม 2560  การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
15 มีนาคม 2560  การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต Assumption College Thonburi
16 มีนาคม 2560  STEM CAMP Assumption College Thonburi
16 มีนาคม 2560  กิจกรรมอาสาพัฒนา Assumption College Thonburi
16 มีนาคม 2560  กิจกรรมอาสาพัฒนา Assumption College Thonburi
17 มีนาคม 2560  สิ้นสุด STEM CAMP Assumption College Thonburi
17 มีนาคม 2560  STEM CAMP Assumption College Thonburi
17 มีนาคม 2560  สิ้นสุด กิจกรรมอาสาพัฒนา Assumption College Thonburi
17 มีนาคม 2560  กิจกรรมอาสาพัฒนา Assumption College Thonburi
17 มีนาคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก Assumption College Thonburi
17 มีนาคม 2560  กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก Assumption College Thonburi
18 มีนาคม 2560  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
18 มีนาคม 2560  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
19 มีนาคม 2560  สิ้นสุด โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช Assumption College Thonburi
19 มีนาคม 2560  โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช Assumption College Thonburi
25 มีนาคม 2560   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 10/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ Assumption College Thonburi
25 มีนาคม 2560  ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Assumption College Thonburi
25 มีนาคม 2560  ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Assumption College Thonburi
26 มีนาคม 2560  โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 เมษายน 2560 (4 สัปดาห์) Assumption College Thonburi
27 มีนาคม 2560  เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017 Assumption College Thonburi
27 มีนาคม 2560  เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017 Assumption College Thonburi
29 มีนาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา Assumption College Thonburi
29 มีนาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. Assumption College Thonburi
29 มีนาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. Assumption College Thonburi
31 มีนาคม 2560  รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) Assumption College Thonburi
31 มีนาคม 2560  นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) Assumption College Thonburi
31 มีนาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ปีการศึกษา 2559 Assumption College Thonburi
1 เมษายน 2560  โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
1 เมษายน 2560  โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
5 เมษายน 2560  โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
5 เมษายน 2560  นักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) *ปล.กรณีที่ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไม่ต้องรับเอกสาร Assumption College Thonburi
6 เมษายน 2560  กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. Assumption College Thonburi
6 เมษายน 2560  กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. Assumption College Thonburi
9 เมษายน 2560  สิ้นสุด โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA Assumption College Thonburi
9 เมษายน 2560  โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA Assumption College Thonburi
10 เมษายน 2560  หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 Assumption College Thonburi
10 เมษายน 2560  หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 Assumption College Thonburi
11 เมษายน 2560  หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 Assumption College Thonburi
13 เมษายน 2560  หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 Assumption College Thonburi
14 เมษายน 2560  สิ้นสุด หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 Assumption College Thonburi
14 เมษายน 2560  หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 Assumption College Thonburi
17 เมษายน 2560  Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
17 เมษายน 2560  Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
17 เมษายน 2560  Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
18 เมษายน 2560   Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
19 เมษายน 2560   Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
20 เมษายน 2560  สิ้นสุด สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
20 เมษายน 2560   Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
21 เมษายน 2560  โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560 (4 สัปดาห์) Assumption College Thonburi
21 เมษายน 2560   Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
24 เมษายน 2560   Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
25 เมษายน 2560   Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
26 เมษายน 2560   Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
27 เมษายน 2560   Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
28 เมษายน 2560  สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
28 เมษายน 2560  โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
28 เมษายน 2560  สิ้นสุด Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
28 เมษายน 2560  สิ้นสุด Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
28 เมษายน 2560   Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 Assumption College Thonburi
28 เมษายน 2560  งานกตเวทิตาจิต ครูเกษียณ ประจำปี 2559 Assumption College Thonburi
28 เมษายน 2560  งานกตเวทิตาจิต ครูเกษียณ ประจำปี 2559 Assumption College Thonburi
29 เมษายน 2560  งานกตเวทิตาจิต พนักงานเกษียณ ประจำปี 2559 Assumption College Thonburi
29 เมษายน 2560  Assumption College Thonburi Taekwondo Championship Assumption College Thonburi
29 เมษายน 2560  Assumption College Thonburi Taekwondo Championship Assumption College Thonburi
30 เมษายน 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 Assumption College Thonburi
30 เมษายน 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 Assumption College Thonburi
2 พฤษภาคม 2560  ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
2 พฤษภาคม 2560  ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
3 พฤษภาคม 2560  ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
4 พฤษภาคม 2560  ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
11 พฤษภาคม 2560  สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
11 พฤษภาคม 2560  สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
12 พฤษภาคม 2560  สิ้นสุด สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
12 พฤษภาคม 2560  สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
13 พฤษภาคม 2560  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม Assumption College Thonburi
15 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ทุกระดับชั้น) วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
15 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ทุกระดับชั้น) วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 Assumption College Thonburi
15 พฤษภาคม 2560  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Assumption College Thonburi
9 ธันวาคม 2562  รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) Assumption College Thonburi