Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
24 พฤศจิกายน 2565  ลงทะเบียนรักษาสิทธิ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) ออนไลน์  
25 พฤศจิกายน 2565  ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) ออนไลน์  
25 พฤศจิกายน 2565  จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกพิธีมิสซาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียน (คำสั่งแต่งตั้งที่ 127/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 พฤศจิกายน 2565  ลงทะเบียนรักษาสิทธิ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) ออนไลน์  
25 พฤศจิกายน 2565  ถ่ายภาพ งานมิสซา 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 พฤศจิกายน 2565  สรุปเงินเดือนและขออนุมัติจ่ายเงินเดือน พ.ย.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 พฤศจิกายน 2565  ถ่ายภาพงาน Home Coming 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 พฤศจิกายน 2565  ACT 60th Diamond Jubilee Homecoming โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤศจิกายน 2565  7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤศจิกายน 2565  7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤศจิกายน 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤศจิกายน 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤศจิกายน 2565  จ่ายเงินเดือนบุคลากร เดือน พย 65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤศจิกายน 2565  7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤศจิกายน 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤศจิกายน 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤศจิกายน 2565  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 ธันวาคม 2565  3-501-6 (6.1.6) จัดงานเลี้ยงสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 ธันวาคม 2565  ถ่ายภาพงาน ACT College Day 2022 วันที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 ธันวาคม 2565  สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 ธันวาคม 2565  7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 ธันวาคม 2565  ถ่ายภาพงาน ACT College Day 2022 วันที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 ธันวาคม 2565  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 ธันวาคม 2565  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 ธันวาคม 2565  7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 ธันวาคม 2565  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 ธันวาคม 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 ธันวาคม 2565  (หยุดราชการ) วันคล้ายวันพระราชสมภพ (รัชกาลที่ 9) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 ธันวาคม 2565  โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 ธันวาคม 2565  ถ่ายภาพงาน พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 ธันวาคม 2565  ถ่ายภาพงาน โรงเรียนบ้านแพ้ว ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
12 ธันวาคม 2565  (หยุดราชการ) วันรัฐธรรมนูญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 ธันวาคม 2565  ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ 6/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 ธันวาคม 2565  สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 ธันวาคม 2565  กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 60 ปี ACT มินิมาราธอน 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 ธันวาคม 2565  โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 ธันวาคม 2565  (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 ธันวาคม 2565  สรุปเงินเดือนและขออนุมัติจ่ายเงินเดือน ธ.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 ธันวาคม 2565  (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 ธันวาคม 2565  (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 ธันวาคม 2565  (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 ธันวาคม 2565  (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 ธันวาคม 2565  จ่ายเงินเดือนบุคลากร เดือน ธค65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 ธันวาคม 2565  (หยุด) วันสิ้นปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มกราคม 2566  (หยุด) วันขึ้นปีใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มกราคม 2566  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 มกราคม 2566  (หยุด) ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 มกราคม 2566  วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
12 มกราคม 2566  PHOENIX PUBLISHING HOUSE ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 มกราคม 2566  แรลลี่การกุศล ฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 มกราคม 2566  (หยุด) วันครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 มกราคม 2566  เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 มกราคม 2566  เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 มกราคม 2566  เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 มกราคม 2566  เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
21 มกราคม 2566  สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
21 มกราคม 2566  สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 มกราคม 2566  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 มกราคม 2566  สรุปเงินเดือนและขออนุมัติจ่ายเงินเดือน มค 66 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มกราคม 2566  จ่ายเงินเดือนบุคลากร เดือน มค66 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มกราคม 2566  3-501-6 (6.1.6) จัดงานเลี้ยงสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มกราคม 2566  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 กุมภาพันธ์ 2566  ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 7/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 กุมภาพันธ์ 2566  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 กุมภาพันธ์ 2566  การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 9 ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี ณ สนาม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
10 กุมภาพันธ์ 2566  นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ Learning Space ศูนย์ดนตรี ศูนย์กีฬา งานสิ่งแวดล้อมและศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2566  8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 3-401-2 ให้บริการตอบข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กุมภาพันธ์ 2566  8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
23 กุมภาพันธ์ 2566  สรุปเงินเดือนและขออนุมัติจ่ายเงินเดือน กพ 65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
24 กุมภาพันธ์ 2566  ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 8/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 กุมภาพันธ์ 2566  จ่ายเงินเดือนบุคลากร เดือน กพ66 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 มีนาคม 2566  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12