[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมบอร์ดบริหาร

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 136 อัลบัมภาพ

No. 15152   งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563  
No. 15116   งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2563  
No. 15074   งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563  
No. 15054   งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2563  
No. 15016   งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563  
No. 14923   งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563  
No. 14822   งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2563  
No. 14795   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
No. 14774   งานบริหารสำนักฯ : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563  
No. 14727   งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2563  
No. 14688   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563  
No. 14631   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563  
No. 14621   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2563  
No. 14594   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563  
No. 14579   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (รอบพิเศษ)  
No. 14566   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2562  
No. 14547   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2562  
No. 14505   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2562  
No. 14481   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2562  
No. 14480   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2562