[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ งานเยี่ยมชม ดูงานจากหน่วยงานภายนอก

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 76 อัลบัมภาพ

No. 15608   ประมวลภาพกิจกรรม Open House (ป.1 ปีการศึกษา 2565) ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2564  
No. 14489   ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียวและศูนย์การเรียนรู้ฯโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 14464   คณะครูโรงเรียนวรรัตน์ศึกษาศึกษาดูงาน STEM  
No. 14357   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เข้าติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 14245   แผนการจัดการธุรกิจ : การเยี่ยมชมสถานประกอบการของนักเรียน แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  
No. 14239   Building : นักเรียนโรงเรียน Tanjong Katong Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดลัอมและการลดภาวะโลกร้อนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 14237   แผนการจัดการธุรกิจ : การศึกษาดูงานของนักเรียน แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  
No. 14212   คณะอาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน  
No. 13176   คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียน  
No. 13124   โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ  
No. 13037   Building : ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าเยี่ยมชมและอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้สถานีเตาเผาถ่านไร้ควัน  
No. 12883   โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 12680   คณะครูจากจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 12658   สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ติดตามประเมินผลโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว  
No. 12591   นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานการนิเทศการสอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 12532   ตะกร้าคณะ : ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  
No. 12412   ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท CPF  
No. 12359   งานแนะแนว : มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟอร์ด เข้าสวัสดีท่านผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
No. 12076   คณะกรรมการโครงการ Thailand Energy Awards 2018 ตรวจเยี่ยมประเมิน  
No. 11694   MOU2560-พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี