[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 641 อัลบัมภาพ

No. 15284   งานบริหารสำนักฯ : การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563  
No. 15181   งานบริหารสำนักฯ : การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563  
No. 15093   งานบริหารสำนักฯ : การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563  
No. 14999   งานนโยบายและแผน : การประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563  
No. 14955   งานบริหารสำนักฯ : การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563  
No. 14915   การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2563  
No. 14886   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4/2566  
No. 14862   การประชุมแผนกปกครอง ครั้งที่ 1/2563  
No. 14785   Music : การประชุมคณะกรรมการงานศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจกรรม ครั้งที่ 3/2563  
No. 14695   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2563  
No. 14689   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  
No. 14635   การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2563  
No. 14634   การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วาระพิเศษ)  
No. 14595   การประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
No. 14559   ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2562  
No. 14462   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 13/2562  
No. 14314   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562  
No. 14296   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 11/2562  
No. 14210   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 9/2562  
No. 14161   ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2562