[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ งานเทศกาลต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 96 อัลบัมภาพ

No. 10432   Music : ประกวดวงสตริง SG Music Computition 2016  
No. 10372   ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
No. 10360   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านสู่โรงเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
No. 10357   นักเรียนกิจกรรมคลับอนุรักษ์ดนตรีไทยบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุอ.ส.พระราชวังดุสิต  
No. 10069   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 10068   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 10067   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา  
No. 9929   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ช่วง เทศกาลสงกรานต์ Summer 2016  
No. 9584   ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน ปี 2558  
No. 9582   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับฒิบัตรแต่งกายดีเด่น และความซื่อสัตย์ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 9579   กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 9567   กิจกรรมประกวดหนูน้อยแซนต้า แซนตี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 9548   คุณครูระดับชั้น ม.2 มอบของขวัญส่งความสุขปีใหม่ให้กับนักเรียน  
No. 9539   กิจกรรมวันพ่อ  
No. 9537   กิจกรรมทำความสะอาดภายในโรงเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 9512   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
No. 9505   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (วันพ่อแห่งชาติ)  
No. 9453   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์  
No. 8707   ลูกเสืออัสสัมชัญชัญธนบุรีบำเพ็ญประโยชน์  
No. 8625   ระดับชั้น ม.2 ซ้อมถวายราชสดุดี วันสถาปนาลูกชาติแห่งชาติ