[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ งานเยี่ยมชม ดูงานจากหน่วยงานภายนอก

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 74 อัลบัมภาพ

No. 11480   ภาพบรรยากาศโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
No. 11426   Bangkok Clean and Green  
No. 11075   พิธีเสกบ้านพระหฤทัยและศูนย์การเรียนรู้ฯชุมชนกองขยะหนองแขม  
No. 11013   ผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 10611   การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 10196   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้เชิญอาจารย์จากหน่วยงานภายนอกนิเทศการสอนครูต่างชาติ แผนการเรียน English Program  
No. 10168   นักเรียนชมรมMuseum ม.4 เข้าชมนิทรรศการ"ศิลป์แผ่นดินครั้งที่๗"  
No. 9940   โรงเรียนพัฒนาวิทยาและบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 9888   สัมมนาบุคลากร สำนักผู้อำนวยการ  
No. 9426   ฝ่ายอาคารสถานที่ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมริชมอนด์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอาคารประหยัดพลังงานดีเด่น  
No. 9214   ฝ่ายวิชาการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมทงจี้ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
No. 8964   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงานฝ่ายอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  
No. 8716   งานแนะแนวเข้าร่วม KBS Open House เปิดบ้านฟ้าใสใต้ร่มพังงา 2558  
No. 8654   หน่วยงานภายนอกขอคำแนะนำและบุคลากรจัดกิจกรรมค่าย  
No. 8324   โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ศึกษาดูงานแผนกธุรการ  
No. 8303   โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/7  
No. 8296   ศึกษาดูงาน"Kantana Institute Open House 2015" ที่สถาบันกันตนา วันเสาร์ที่ 21 ก.พ. 2558  
No. 8128   ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก South Australian Government Schools  
No. 8111   ชมรมฟุตบอลโรงเรียนช่องฟ้าชินเชิงวาณิชบำรุงศึกษาดูงาน  
No. 7896   Bro. John Kallarackal ท่านอัคราธิการคณะเซนต์คาเบรียลจากกรุงโรม เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี