[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 12036   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของสามี นางสมฤทัย ปานเจริญ  
No. 12029   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมาสเตอร์เฉลิม อานามนารถ (ครูเกษียณ)  
No. 12026   เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
No. 12018   พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิก  
No. 12015   พิธีมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2561  
No. 12011   การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้น ม.2  
No. 11999   ส่งมอบความสุขตามโครงการ “เปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ”  
No. 11990   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์จุลพงษ์ กลิ่นหอม  
No. 11986   CC60-เดินระบบเครือข่ายอาคารโกลเด้นจูบิลี่และอาคารหอหลุยส์มารีฯ  
No. 11981   สำรวจค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 11970   ประชุมปฏิบัติการคณะครูผู้สอนวิชาเทเบิลเทนิส เพื่อจัดทำมาตรฐานการวัดประเมินผลสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 11964   CC60-ติดตั้ง จอ LED Touch Screen ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคร  
No. 11954   โครงการ "ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19"  
No. 11952   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา นางเสทือน แก้วสวาท  
No. 11943   พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาสชุมชนกองขยะ  
No. 11925   งานวิชาการ “Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7”  
No. 11872   CC60-เดินระบบเครือข่ายห้องเรียนศิลปะ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่  
No. 11871   ระดับชั้น ม.2 ซ้อมถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ"  
No. 11870   นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ฟังเทศน์ "ธรรมะกับความพอเพียง"  
No. 11844   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น “ด้านเด็กดีมีวินัย” และ “เด็กดีมีน้ำใจ” ประจำภาคเรียนที่ 1/2560