[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 298   การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่  
No. 285   การอบรมเรื่อง "การดูแลและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน" ให้แก่คณะครู  
No. 266   อบรมวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี ประจำห้องเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.5 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2551 ณ อาคารราฟาแอล  
No. 252   การอบรม ”สุขกาย สุขใจ พร้อมเป็นผู้ให้” ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2551  
No. 241   บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อบรมภาษาอังกฤษ  
No. 209   อบรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.1 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.00 - 14.00 น.  
No. 189   อบรมการใช้งานระบบโปรแกรมบริหารโรงเรียน (SWIS) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ  
No. 166   อบรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.4 วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.00 - 14.00 น.