[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 6393   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 14/2556  
No. 6383   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 10/2556  
No. 6341   ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ฝ่าย English Program ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 6340   ประชุมพิจารณาบริษัททำสนามหญ้าเทียม  
No. 6331   ประชุมบุคลากรเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 6327   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 8/2556  
No. 6271   พิธีเปิดการนิเทศการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556  
No. 6266   ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอนประชุมครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก  
No. 6261   ประชุมเตรียมงานวันวิชาการและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระ  
No. 6260   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 13/2556  
No. 6241   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 8 / 2556  
No. 6225   ประชุมคณะครูฝ่าย English Program  
No. 6209   ประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 9/2556  
No. 6187   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 12/2556  
No. 6174   ประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 8/2556  
No. 6165   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 7/2556  
No. 6057   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 11/2556  
No. 6031   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10/2556  
No. 6025   ประชุุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4/2556  
No. 6019   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 6/2556