[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 15035   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : เทคนิคภาพพิมพ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
No. 15029   ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันพุธให้ความรู้และบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 15013   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : เทคนิคสีน้ำอิสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
No. 15012   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : กิจกรรมฝึกเป็นช่างแต่งหน้า (Make up Artist)  
No. 15011   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะพบศิลปิน"  
No. 14988   งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
No. 14977   งานบริหารสำนักฯ : การนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “ระบบบริหารการศึกษาครบวงจร”  
No. 14963   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : Make up Artist (ศิลปะการแต่งหน้า)  
No. 14962   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : แต้มสีลีลาเส้นเล่นกะดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 14953   งานบุคคล : เยื่ยมบุคคลากร  
No. 14927   ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันพุธให้ความรู้และบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 14919   ระดับชั้น ป.2 มอบรางวัลเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
No. 14900   คอร์สศิลปะวันเสาร์:วาดภาพลายเส้น(Drawing) "Still life & Post card"  
No. 14883   พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี เทศกาลวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563  
No. 14873   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : แก๊งปั้นหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  
No. 14872   คอร์สศิลปะวันเสาร์:กิจกรรมวาดภาพสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  
No. 14847   ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในวันแม่แห่งชาติและเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ปีการศึกษา2563  
No. 14841   กิจกรรมส่งเสริมความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 14816   Building : ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย  
No. 14807   คอร์สศิลปะวันเสาร์: แต้มสีลีลาเส้นเล่นกะดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2