[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 10290   EP : ภาพกิจกรรมการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด วิชา Home Economics ของนักเรียน G.4  
No. 10289   มอบเกียรติบัตร ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ระดับชั้น ม.2  
No. 10265   เปิดประชุมกองลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 10246   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 10245   พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โอกาส 300 ปี แห่งมรณกรรม  
No. 10242   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของสามี นางจุฑารัตน์ บุญเกษม  
No. 10205   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ มิสนงลักษณ์ เกิดน้อย  
No. 10201   CC59-เดินระบบเครือข่ายห้องกิจกรรมต่างๆ ชั้น 1 อาคารเทิดเทพรัตน์  
No. 10177   IEP : ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน  
No. 10173   ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย และทรงผม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม  
No. 10156   คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบกระเช้าให้กับเพื่อนครูในระดับ  
No. 10153   ประมวลภาพน้ำท่วมโรงเรียน จากเหตุการณ์ฝนตกหนัก เมื่อคืนวันที่ 21 มิถุนายน 2559  
No. 10145   ระดับชั้น ม.2 มอบรางวัลยกย่องนักเรียนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2559  
No. 10144   นักเรียนระดับชั้น ม.2 ร่วมกิจกรรมบริจาคปัจจัยให้กับมูลนิธิศุภนิมิตร  
No. 10143   เรียนคำสอนสัปดาห์ที่ 3  
No. 10130   IEP : Interactive English Program : Photos of IEP Student Activities  
No. 10112   การซ้อมหนีไฟ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 10105   ภาพกิจกรรมการเปิดกองลูกเสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 10058   EP : สมาคมCrosswords แห่งประเทศไทย ได้ส่งวิทยากรมาสาธิตการเล่นเกมทางวิชาการให้นักเรียน English Program G.4 – G.6  
No. 10056   บรรยากาศการเรียนการสอนกีฬา ณ อาคาร ACT SPORT ARENA