[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 4425   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2555  
No. 4417   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 9/2555  
No. 4414   ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดเชียร์ลีดเดอร์  
No. 4411   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2555  
No. 4386   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 8/2555  
No. 4385   การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2555  
No. 4380   คณะกรรมการของสภากาชาดไทยเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนแกนนำ  
No. 4371   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2555 ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555  
No. 4350   การประชุมคณะกรรมการเตรียมงานกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 2/2555  
No. 4349   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2555  
No. 4348   การประชุมวางแผนงานกับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555  
No. 4343   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2555  
No. 4337   การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนที่เดินทางกลับมา ในวันที่ 28 มิถนายน 2555  
No. 4336   การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555  
No. 4334   ประชุมคณะกรรมการ ACT ASEAN Knowledge ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555  
No. 4332   ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2555  
No. 4330   ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ครั้งที่ 5  
No. 4320   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 7/2555  
No. 4305   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 3  
No. 4303   คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรประชุม วันที่ 20 มิถุนายน 2555