[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 9356   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันพุธ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  
No. 9331   ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
No. 9298   ภาพ EP Saturday Course 2015 ในสัปดาห์แรก  
No. 9297   ผู้อำนวยการมอบจักรยานและถุงผ้าอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  
No. 9271   ภาพการทำความสะอาดและเช็คระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ TV Touch Screen โดยบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. วันที่ 20 ต.ค.58  
No. 9268   ประสานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่  
No. 9266   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ นักเรียนชั้น ป.5B ที่ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรตัวน้อย ของ สมศ.  
No. 9265   ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน October Course 2015 ของฝ่าย English Program (สัปดาห์ที่สอง)  
No. 9262   มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย)ได้เข้าพบปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรับอุปถัมภ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นที่ปรึกษา  
No. 9243   กิจกรรมทัศนศึกษา English Program October Course 2015 ของนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3  
No. 9238   ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
No. 9236   ภาพกิจกรรม Study tour ณ ประเทศอังกฤษ ปี 2558  
No. 9233   ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน October Course 2015 ของฝ่าย English Program(มัธยมสัปดาห์แรก)  
No. 9229   ภาพการประชุมครูฝ่ายEnglish Program เพื่อเตรียมกิจกรรมเข้าค่าย EP Camp ปีการศึกษา 2558  
No. 9187   ศูนย์ฟิตเนสและศูนย์กีฬาฯ ฝ่ายกิจกรรม ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.มหิดล ให้เป็นวิทยากรแนะนำการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปี 4  
No. 9170   งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการจัดโครงการติวเข้ม “ชาบูชิ สายพานความรู้สู่ University”  
No. 9168   กิจกรรม EP การแข่งขันกีฬา 4 สถาบันของนักกีฬาแชร์บาสเกตบอล ช่วงชั้นที่ 1  
No. 9159   มอบเกียรติบัตร เด็กดี มีวินัย มีน้ำใจ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล ระดับช่วงชั้นที่ 2  
No. 9147   ภาพกิจกรรมฝ่ายEP จัดการแข่งขันภายในทักษะทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3  
No. 9138   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ จัดนิเทศครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558