[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 360   การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2551  
No. 358   ประชุมคณะครูแผนกการเงินครั้งที่ 7/2551  
No. 357   การประชุมแผนกธุรการ ครั้งที่ 9/2551  
No. 356   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 8/2551  
No. 353   ประชุมคณะกรรมการ Open House ครั้งที่ 3/2551 เพื่อสรุปงาน  
No. 349   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรถรับ -ส่งนักเรียนกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551  
No. 345   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน ครั้งที่ 9/2551  
No. 337   ประชุมครูต่างชาติที่พักอาศัยอาคาร St.Andrew  
No. 336   ประชุมนักเรียนประธานชมรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  
No. 334   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2551  
No. 331   ประชุมคณะครูแผนกการเงินครั้งที่ 6/2551  
No. 319   ประชุมคณะกรรมการ Open House ครั้งที่ 2/2551  
No. 317   ประชุมคณะกรรมการและผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 315   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน ครั้งที่ 8/2551  
No. 305   ประชุมคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชนและงานอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 /2551  
No. 304   ประชุมคณะครูแผนกการเงินครั้งที่ 5/2551  
No. 302   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสระว่ายน้ำ ครั้งที่ 1/2551  
No. 300   การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เวลา 9.00 - 10.30 น ณ. ห้องอบรม ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร  
No. 299   การประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2/2551  
No. 295   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน ครั้งที่ 7/2551