[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 8869   นักเรียนกิจกรรมคลับอนุรักษ์ดนตรีไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุอ.ส.พระราชวังดุสิต  
No. 8825   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 11  
No. 8821   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 8810   ภาพกิจกรรม Cooking ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก English Program  
No. 8801   ดำเนินการติดตั้งจอ LED Touch Screen  
No. 8791   สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 8779   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 5  
No. 8764   ภาพการสอบแปรงฟันของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนก English Program  
No. 8763   ประสานงานการติดตั้งเครื่อง Projecter ยี่ห้อ NEC รุ่น V311XG เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียจำนวน 7 เครื่อง  
No. 8726   ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
No. 8719   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 6  
No. 8659   ภาพบรรยากาศกิจกรรม CLUB ดนตรี  
No. 8653   กิจกรรม CLUB กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
No. 8649   ตรวจระเบียบเครื่องแต่งการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 8571   ย้ายจอ LED Touch Screen ห้อง 1B  
No. 8551   ภาพการปรับปรุงบอร์ดห้องเรียน และการเดินระบบสายสัญญาณภาพและเสียง  
No. 8537   กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 8488   ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนากร อภิธนาคุณ นักเรียนชั้นมัธยม 1/A ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ของสถาบัน ICT  
No. 8487   ภาพ EP Saturday Course 2015 ในสัปดาห์แรก  
No. 8484   ภาพการเลือกกิจกรรม Activity ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6