[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ งานเยี่ยมชม ดูงานจากหน่วยงานภายนอก

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 74 อัลบัมภาพ

No. 4851   ร่วมกิจกรรมจุฬาวิชาการ  
No. 4838   ฝ่ายอาคารสถานที่ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  
No. 4586   คณะครูและนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 4433   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมแฟตแนะแนว 2  
No. 4397   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 4382   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบตู้น้ำดื่มให้แก่หน่วยงานแนะแนว  
No. 4367   โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 4359   งานแนะแนวเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานมหาวิทยาลัย APU แห่งประเทศไทย  
No. 4313   โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ศึกษาดูงาน  
No. 4271   คณะครูจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ วันที่ 15 มิถุนายน 2555