[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 8242   มอบรางวัลงาน โครงการระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2557  
No. 8241   ภาพการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคคลสำคัญ ของฝ่าย English Program  
No. 8231   การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ม.2  
No. 8219   ประสานงานการติดตั้งเครื่อง Projecter ยี่ห้อ NEC รุ่น V311XG ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 6  
No. 8203   Making charts of animal and plant cell (Science)  
No. 8172   คณะกรรมการโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award ประจำปี 2557 ตรวจประเมิน  
No. 8169   ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ในงาน Open House ทันตจุฬา ณ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย  
No. 8165   โครงการทดสอบทางวิชาการ Pre ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6  
No. 8144   ปรับปรุง Server ระบบ SWIS วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2558  
No. 8133   โรงเรียนบ้านเนินสะอาด รับมอบอุปกรณ์กีฬา  
No. 8127   กิจกรรมวันเด็ก  
No. 8108   พิธีมอบทุนการศึกษา และประชุมผู้ปกครอง นักกีฬาโครงการพิเศษ ประจำปี 2557  
No. 8103   Crossword Club 2015  
No. 8072   กิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้า  
No. 8065   ภาพกิจกรรม Christmas party เลี้ยงขอบคุณครูฝ่าย English Program  
No. 8064   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 7  
No. 8056   ภาพกิจกรรมคืนความสุขให้นักเรียน EP  
No. 8047   การอบรมการแต่งเนื้อเพลงหัวข้อ "ความรัก ความทรงจำ อัสสัมชัญธนบุรี"  
No. 8045   เชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic อาคารเซนต์โยเซฟ  
No. 8037   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 4