[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 7473   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 2  
No. 7472   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 1  
No. 7466   เกมนันทนาการลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2  
No. 7448   งานแนะแนว ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ และบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 7427   ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 4  
No. 7408   งานนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีไหว้ครู  
No. 7402   การฝึกสอบภาคปฏิบัติเรื่องระเบียบแถว ของลูกเสือและเนตรนารี ม.2  
No. 7400   การประชุมผู้ประสานงานระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 2/2557  
No. 7398   ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเสื้อกราวน์ แพทย์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"  
No. 7382   ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 3  
No. 7359   การตรวจทรงผมนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 7331   เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2557  
No. 7294   ภาพกิจกรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา  
No. 7252   โครงการติวเสริมเพิ่มความรู้จิตอาสา "ตะกร้าคณะรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์"  
No. 7238   ภาพกิจกรรม EP Extreme SAT : Cooking G.1-3  
No. 7222   การประชุมผู้ประสานงานระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 1/2557  
No. 7207   ภาพกิจกรรม แบ่งปันความสุขสนุกกับฟุตบอลโลก  
No. 7206   ภาพกิจกรรม การทำความสะอาด อาคารเซนต์คาเบียล  
No. 7157   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 3  
No. 7145   ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (27 มิถุนายน 2557)