[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 7137   ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน  
No. 7136   ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ม.2 ร่วมซ้อมพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
No. 7131   นักเรียนระดับ ม.2 ร่วมกันรักษาความสะอาด  
No. 7127   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วันพุธ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 1  
No. 7112   นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ช่วยงานสมโภชพระคริสตวรกาย  
No. 7109   Crossword Cpmpetition  
No. 7099   บรรยากาศกิจกรรมชมรม "ตะกร้าคณะแพทย์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1  
No. 7090   ภาพกิจกรรม Activities ของฝ่าย English Program  
No. 7076   ภาพกิจกรรม EP Extreme SAT : Science Genius  
No. 7074   ภาพกิจกรรม Phonics ของฝ่าย English Program  
No. 7063   Crossword Club (1st)  
No. 7049   Speech Club (1st)  
No. 7044   การเรียนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 7042   ภาพกิจกรรม conversation class ของฝ่าย English Program  
No. 7010   ส่งเสริมระเบียบวินัยเรื่อง การไหว้ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2  
No. 6983   ภาพกิจกรรมการเลือก club activities ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา EP  
No. 6930   การปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา2557  
No. 6921   การเก็บลายนิ้วมือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
No. 6912   สัมมนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน  
No. 6900   การติดตั้ง LED Board Samsung ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1