[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 6654   เข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 6649   ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานการติดตั้งเครื่องฉายภาพ (Projector) ตามห้องเรียนต่างๆ (เพิ่มเติม) วันที่ 12 ก.พ.57  
No. 6633   เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกและรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  
No. 6622   ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายเพิ่มเติม จำนวน 3 จุด ณ ห้องงานวัดผล ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร  
No. 6621   เพิ่มจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่ห้องพักครู ป.2 และ ป.4 ชั้น 3 และ 5 อาคารราฟาแอล  
No. 6613   บรรยากาศการเรียนคำสอน  
No. 6612   นักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง  
No. 6594   ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานการติดตั้งเครื่องฉายภาพ (Projector) ตามห้องเรียนต่างๆ (เพิ่มเติม) วันที่ 29 ม.ค.57  
No. 6583   ผู้อำนวยการตรวจความคืบหน้าสนามหญ้าเทียม  
No. 6576   ความคืบหน้าสนามหญ้าเทียม  
No. 6573   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat(Adventure G 1-6)  
No. 6565   การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับประถมศึกษา (PRE - ประถมศึกษา ป.3-ป.6)  
No. 6542   ความคืบหน้าสนามหญ้าเทียม  
No. 6539   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมโหวตให้คะแนนการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม  
No. 6531   จำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปีการศึกษา 2557  
No. 6529   สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา "ทุนสำรวจโลก E-Listening" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 6521   แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
No. 6500   วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ที่อาคารเซนต์แอนดรู ทั้ง 2 อาคาร  
No. 6498   ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัว EP ประจำปี 2556  
No. 6497   ภาพบรรยากาศกิจกรรม EP Extreme Sat(Science Genius G.1-3)