[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 6398   การจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
No. 6372   การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเพื่อขยายสัญญาณการให้บริการที่อาคารเซนต์แอนดรู  
No. 6371   บริษัท SPVI จำกัด นำเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ iClassroom  
No. 6370   บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย โซลูชั่น จำกัด นำเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ Classroom Solution  
No. 6355   Education and Life Skills นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 6350   EP Assembly 2013 Grade 4  
No. 6342   งานนักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ สวนเจ้าเชตุ  
No. 6299   EP Assembly 2013 Grade 7  
No. 6298   ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดทำสูจิบัตรกรีฑาสี ครั้งที่ 49  
No. 6296   ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการส่งมอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับครูระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจำนวน 11 โรงเรียน  
No. 6281   EP Assembly 2013 Grade 3  
No. 6242   บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556  
No. 6194   คณะครู และนักเรียน ฝ่าย English Program เข้ากราบสักการะและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
No. 6164   ACT Music Show October Course 2013  
No. 6163   การตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Lenovo ที่อยู่ในประกัน ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 6161   การตรวจระเบียบวินัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 6160   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ณ ห้องพักครูแนะแนว  
No. 6146   กิจกรรม Exhibition & Talent show ของนักเรียน English Program G.1-6 ในการเรียน October Course 2013 Week 2  
No. 6145   กิจกรรม Sushi Galore ของนักเรียน English Program G.4-6 ในการเรียน October Course 2013 Week 2  
No. 6144   กิจกรรม Sushi Galore ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 2