[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การสัมมนาดูงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 101 อัลบัมภาพ

No. 4709   ผู้ฝึกสอนฟุตบอลอัสสัมชัญบางรัก ศึกษาดูงานนักกีฬาโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
No. 4463   ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ  
No. 4145   ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ รศ.ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555