[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การสัมมนาดูงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 104 อัลบัมภาพ

No. 5039   โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์ฯ  
No. 4875   โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ตฯ กลุ่มที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2555  
No. 4733   บุคลากรสำนักผู้อำนวยการศึกษาดูงานที่บริษัท True Corporation วันที่ 5 ตุลาคม 55  
No. 4709   ผู้ฝึกสอนฟุตบอลอัสสัมชัญบางรัก ศึกษาดูงานนักกีฬาโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
No. 4463   ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ  
No. 4145   ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ รศ.ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555