[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การทัศนศึกษา

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 108 อัลบัมภาพ

No. 5264   บรรยากาศการเข้าค่ายสหวิชาทักษะชีวิต ณ บ้านสวนทิพย์ (อัมพวา) จังหวัดสมุทรสงคราม  
No. 4596   ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา  
No. 4585   ทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ  
No. 4581   ทัศนศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ณ บึงฉวาก และสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี  
No. 4559   ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  
No. 4506   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา  
No. 4492   ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555  
No. 4162   ทัศนศึกษาคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อียิปต์ และ ยุโรปตะวันออก 9 วัน 5 ประเทศ  
No. 476   นักเรียนระดับชั้น ม.2 ทัศนศึกษา จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551  
No. 472   ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี  
No. 459   ภาพทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.1  
No. 440   ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ  
No. 390   ทัศนศึกษาเทศกาลแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16-19 ก.ค.2551