[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 5844   เปิดประชุมกองวิชาลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2556  
No. 5819   การปฎิบัติงานของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 5818   ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ AccessPoint อาคารเซนต์คาเบรียล  
No. 5817   ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2/2556  
No. 5816   กิจกรรมงานวันแม่  
No. 5810   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ (บาสเกตบอล) ขอขอบคุณ มาสเตอร์ ณิชพงษ์ ปิ่นทอง ที่ช่วยแนะนำ นักกายภาพบำบัด คุณเดชา ดาทอง มาช่วยเหลือ ดูแลรักษา การบาดเจ็บให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล  
No. 5808   วงโยธวาทิตบรรเลงพิธิเปิด งานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ตรีมิตรมินิมาราธอนครั้งที่ 4  
No. 5772   นายนวฤกษ์ แก้วภักดี เข้ารับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ AUA  
No. 5769   ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการสั่งซื้อรถตัดหญ้านั่งขับ  
No. 5768   เสาร์หรรษา กับการเรียนดนตรีแสนสนุก  
No. 5751   ประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 5/2556  
No. 5737   การเรียนวิชาลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 5717   มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านมีน้ำใจ และวินัย  
No. 5710   นักเรียนระดับ ม.2 เข้ารับการอบรมให้ความรู้ จากทีมงาน ACT Media  
No. 5700   ถ้าคุณกล้า... เราท้ามาโชว์ By ACT MUSIC GOT TALENT  
No. 5698   คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1  
No. 5697   การเข้าแถวและกิจกรรมช่วงเช้าของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556  
No. 5671   โครงการเดือนละ 1 บาท นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนไปเยี่ยมผู้สูงอายุ  
No. 5668   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชุมกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน ครั้งที่ 1/2556  
No. 5667   โครงการทำความสะอาดวันสำคัญ ครั้งที่ 1/2556 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2