[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การแข่งขันต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 945 อัลบัมภาพ

No. 5119   การแข่งขันหมากล้อมเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  
No. 5097   พิธีรับมอบโล่เกียรติยศ "โครงการ โฟร์โมสต์ 10 ล้านกล่อง 10 ล้านใจ ให้เด็กไทยด้อยโอกาส"  
No. 5058   การแข่งขันนิทรรศการวิชาการเอ ซี เอส พี"Academic Show & Share 2012"  
No. 5035   ประมวลภาพกิจกรรม ACT ASEAN QUIZ JUNIOR 2012 ระดับม.1  
No. 5022   ฟุตบอลชุมชนพี่น้องอัสสัมชัญธนบุรีครั้งที่ 1 (รอบชิงชนะเลิศ)  
No. 4989   นักเรียนชมรม ACT Media ได้รับรางวัลชมเชยจากการส่งผลงานสารคดีเข้าร่วมประกวดโครงการซุปเปอร์กบจูเนียร์ ปี 4  
No. 4966   ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62  
No. 4965   นายทนุธรรม สมบูรณ์โชคพิศาล ชั้น ม.5/1 นักเรียนชมรม ACT Media ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการฮอตสกอร์ สปอร์ต คอลัมนิสต์ ซีซั่น 1 โดย PTT  
No. 4937   ผลงานนักเรียนรายการว่ายน้ำ กรมพลศึกษา ประจำปี 2555  
No. 4922   การแข่งขัน " The 2nd Standard Rating & Friendship Game 2012  
No. 4917   ผลการแข่งขัน "The 1st KUSS Climbing Competition 2012" ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
No. 4905   การแข่งขัน ทักษะออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์ (โปสเตอร์)  
No. 4860   การแข่งขันเต้น Modern dance ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  
No. 4855   กิจกรรม ACT ASEAN QUIZ JUNIOR 2012 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  
No. 4820   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทางอากาศ Air Sea Land Suphanburi 2012 ด.ช.ธราทร นามสง่า  
No. 4814   โครงการ TOT Green IT ตอน "ล้างพิษให้โลกสวย"  
No. 4793   การแข่งขันว่ายน้ำ ACT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2012 คั้งที่ 4  
No. 4785   การแข่งขันว่ายน้ำรายการ ACT Swimming Championship 2012 ครั้งที่ 4  
No. 4773   การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2555  
No. 4759   การแข่งขันนาคประสิทธิ์ สามพราน 13-14 ต.ค.2555