[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 4732   การติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย Fortigate 600C (UTM Firewall)  
No. 4720   วงโยธวาทิตร่วมงาน ThaiBev Sportsday 2012  
No. 4713   ภาพการรื้อถอนสายสัญญาณเครือข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 เพื่อเตรียมการซ่อมแซม  
No. 4707   การขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 2 ไปไว้ที่ห้อง ม.3/8 เพื่อปรับปรุงห้อง  
No. 4693   การรื้อและจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 อาคารเซนต์ปีเตอร์  
No. 4692   การทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ Lanovo ประจำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 4676   รับการตรวจเอกสารการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 13  
No. 4668   วันรวมพลกองหน้าร่าเริงและพิธีรับเข็มฯ  
No. 4667   โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิก ปี 2012  
No. 4666   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา  
No. 4659   มอบรางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2 ในการเข้าร่วมกิจกรรมของระดับชั้น  
No. 4658   มอบรางวัลนักเรียนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นระดับ ม.2  
No. 4649   งานประชาสัมพันธ์และงานศูนย์คอมพิวเตอร์ชมการนำเสนอและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ Digital Signage  
No. 4639   การติดตั้งเครื่อง Access point ห้องพักครู EP ชั้น 1 อาคารเซนต์คาเบรียล  
No. 4619   การปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 4616   สภานักเรียน และสารวัตรนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์  
No. 4610   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่ายและตรวจสอบสภาพสาย LAN พร้อมซ่อมแซม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 และ 4  
No. 4597   การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ประตู 2 และจุดลงเวลาทำงานบุคลากร วันที่ 1 และ 3 ก.ย. 55  
No. 4583   การติดตั้งเดินสาย LAN ณ ห้องสำนักงาน BELL  
No. 4577   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ FireWall